Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/1993 z dne 30. 12. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/1993 z dne 30. 12. 1993

Kazalo

2569. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz pogodb o najetju posojila Evropske Investicijske Banke za obnovo Slovenskih železnic, stran 3685.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
UKAZ
o razglasitvi zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz pogodb o najetju posojila Evropske investicijske banke za obnovo Slovenskih železnic
Razglašam zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz pogodb o najetju posojila Evropske investicijske banke za obnovo Slovenskih železnic, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 17. decembra 1993.
Št. 0100-145/93
Ljubljana, dne 25. decembra 1993.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K ON
O POROŠTVU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OBVEZNOSTI IZ POGODB O NAJETJU POSOJILA EVROPSKE INVESTICIJSKE BANKE ZA OBNOVO SLOVENSKIH ŽELEZNIC
1. člen
Republika Slovenija daje poroštvo za plačilo obveznosti iz dveh separatnih posojilnih pogodb, sklenjenih med Evropsko Investicijsko Banko in Slovenskimi železnicami – Ljubljana, javno podjetje, za namene obnove slovenskega železniškega omrežja, pod naslednjimi pogoji:
Posojilo A:
– znesek posojila – 38,00 mio ECU, posojilo se črpa v ECU ali v eni od valut držav članic ES;
– obrestna mera – variabilna, vendar fiksirana za vsak črpan znesek za izbrano valuto črpanja, zmanjšana za 2% beneficirane obresti;
– rok odplačila – 20 let z vključenim 54-mesečnim moratorijem, začetek odplačevanja 1998;
– drugi stroški – provizija za odlog črpanja, odpoved posojila ter zamudne obresti, največ v višini 2,25% skupaj.
Posojilo B:
– znesek posojila – 9,00 mio ECU, posojilo se črpa v ECU ali v eni od valut držav članic ES;
– obrestna mera – variabilna, vendar fiksirana za vsak črpan znesek za izbrano valuto črpanja, zmanjšana za 2% beneficirane obresti;
– rok odplačila – 20 let z vključenim 54-mesečnim moratorijem, začetek odplačevanja 1998;
– drugi stroški – provizija za odlog črpanja, odpoved posojila ter zamudne obresti, največ v višini 2,25% skupaj.
2. člen
Pogodbi o poroštvu v imenu Republike Slovenije podpiše z Evropsko Investicijsko Banko minister za finance.
3. člen
Sredstva za izpolnjevanje obveznosti iz pogodb o poroštvu se zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 440-03/93-36/1
Ljubljana, dne 17. decembra 1993.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
mag. Herman Rigelnik l. r.

AAA Zlata odličnost