Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/1993 z dne 17. 12. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/1993 z dne 17. 12. 1993

Kazalo

2507. Odredba o prikazu terjatev do tujine, stran 3348.

Na podlagi tretjega odstavka 35. člena Uredbe o metodologiji za izdelavo otvoritvene, bilance stanja (Uradni list RS, št. 24/93 in 62/93) izdaja minister za finance
ODREDBO
o prikazu terjatev do tujine
1. člen
Podatki o terjatvah do tujine, ki so jih podjetja dolžna predložiti Agenciji Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo v skladu s 35. členom Uredbe o metodologiji za izdelavo otvoritvene bilance stanja (Uradni list RS, št. 24/93 in 62/93) skupaj z otvoritveno bilanco, predložijo na Obrazcu I, ki je sestavni del te odredbe.
2. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 420-14/93
Ljubljana, dne 14. decembra 1993.
Mitja Gaspari l. r.
Minister za finance
OBRAZEC I *1
TABELA 1/A   v 000 SIT
A. PREGLED TERJATEV IZ POSLOVANJA S TUJINO PO STANJU NA DAN 31. 12. V TEKOČEM
LETU PO SREDNJEM TEČAJU NBJ DO 7. 10. 1991 OZIROMA BANKE SLOVENIJE PO 8. 10.
1991
 
------------------------------------------------------------------------------
                    31. 12.  31. 12.  31. 12. 31. 12.
                     1989    1990   1991   1992
------------------------------------------------------------------------------
1. Stanje terjatev iz izvoza blaga
    – gotovinsko plačilo
    – koriščenje blagovnih kreditov*
 
2. Stanje terjatev iz izvoza storitev
    – gotovinsko plačilo
    – koriščenje blagovnih kreditov*
 
3. Stanje na deviznih računih v tujini
 
------------------------------------------------------------------------------
* Razmejitev med gotovinskimi in kreditnimi posli po vsakokrat veljavnih
------------------------------------------------------------------------------
predpisih.
 
*1 OBRAZEC I se ne nanaša na terjatve iz 34. člena Uredbe o metodologiji za
izdelavo otvoritvene bilance stanja (Uradni list RS, št. 24/93 in 62/93).
 
OBRAZEC I
TABELA 1/B   v 000 SIT
B. POPRAVKI VREDNOSTI TERJATEV IZ POSLOVANJA S TUJINO PO TEČAJU NA DAN
TRANSAKCIJE, IN SICER PO SREDNJEM TEČAJU NBJ DO 7. 10. 1991 OZIROMA BANKE
SLOVENIJE PO 8. 10. 1991
 
------------------------------------------------------------------------------
                    31. 12.  31.12.  31. 12.  31. 12.
                      1989   1990   1991   1992
------------------------------------------------------------------------------
1. Skupaj popravki
1.1. Reklamacije
1.2. Stečaj, likvidacija
1.3. Sodni spori
1.4. Odpisi nad 60 dni po Zakonu o računovodstvu
1.5. Ostalo*
 
------------------------------------------------------------------------------
    * Navedba osnove OBRAZEC I
 
TABELA 2/A   v 000 SIT
A. OBSEG PROMETA IZ POSLOVANJA S TUJINO PO TEČAJU NA DAN TRANSAKCIJE. IN SICER
PO SREDNJEM TEČAJU NBJ DO 7. 10. 1991 OZIROMA BANKE SLOVENIJE PO 8. 10. 1991
 
------------------------------------------------------------------------------
                   1990      1991      1992
                 Izvoz Plačilo Izvoz Plačilo  Izvoz Plačilo
------------------------------------------------------------------------------
1. Realizirani izvoz blaga v tekočem letu
1.1. Plačilo – skupaj
    – gotovinsko – vračilo blagovnega kredita
    – kompenzacija, poboti v blagu ali storitvah
 
2. Realizirani izvoz storitev v tekočem letu
2.1. Plačilo skupaj
    – gotovinsko
    – vračilo blagovnega kredita
    – kompenzacija, poboti v blagu ali storitvah
3. Priliv na devizne račune v tujini v
tekočem letu – skupaj
    – za blago
    – za storitve
 
------------------------------------------------------------------------------

AAA Zlata odličnost