Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/1993 z dne 3. 12. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/1993 z dne 3. 12. 1993

Kazalo

2370. Zakon o spremembah zakona o revidiranju, stran 3178.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
UKAZ
o razglasitvi zakona o spremembah zakona o revidiranju
Razglašam zakon o spremembah zakona o revidiranju, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 22. novembra 1993.
Št. 0100-128/93
Ljubljana, dne 30. novembra 1993.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
ZAKON
o spremembah zakona o revidiranju
1. člen
V zakonu o revidiranju (Uradni list RS, št. 32/93) se v 32. členu besedilo uvodnega stavka in prve alinee spremeni tako, da se glasi:
"Revizijska družba se izbriše iz registra – če se ne ustanovi po zakonu o gospodarskih družbah (prvi odstavek 7. člena);"
2. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 450-02/92-7/5
Ljubljana, dne 22. novembra 1993.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
mag. Herman Rigelnik l. r.

AAA Zlata odličnost