Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/1993 z dne 3. 12. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/1993 z dne 3. 12. 1993

Kazalo

2369. Zakon o spremembi zakona o začasni ureditvi izdajanja dovoljenj za ustanavljanje zavarovalnih družb, stran 3177.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
UKAZ
o razglasitvi zakona o spremembi zakona o začasni ureditvi izdajanja dovoljenj za ustanavljanje zavarovalnih družb
Razglašam zakon o spremembi zakona, o začasni ureditvi izdajanja dovoljenj za ustanavljanje zavarovalnih družb, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 22. novembra 1993.
Št. 0100-127/93
Ljubljana, dne 30. novembra 1993.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
ZAKON
o spremembi zakona o začasni ureditvi izdajanja dovoljenj za ustanavljanje zavarovalnih družb
1. člen
V zakonu o začasni ureditvi izdajanja dovoljenj za ustanavljanje zavarovalnih družb (Uradni list RS, št. 13/93) se v 1. členu črta besedilo "najdalj pa do 31. 12. 1993".
2. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 460-01/92-3/2
Ljubljana, dne 22. novembra 1993.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
mag. Herman Rigelnik l. r.