Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/1993 z dne 14. 10. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/1993 z dne 14. 10. 1993

Kazalo

2112. Sklep o javni razgrnitvi osnutka programskih zasnov za zazidalni načrt obrtna cona - Loka (del) ureditvenega območja T 3 - 22 I kot spremembo in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana občine Tržič z osnutkom zazidalnega načrta obrtna cona - Loka, stran 2864.

Na podlagi 37. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni l. SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90) in 178. člena Statuta občine Tržič (UGV, št. 17/83, 22/85 in 9/88) je Izvršni svet Skupščine občine Tržič na 69. seji dne 21. 9. 1993 sprejel
SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka programskih zasnov za zazidalni načrt obrtna cona – Loka (del ureditvenega območja T 3 – 22 I kot spremembo in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana občine Tržič z osnutkom zazidalnega načrta obrtna cona – Loka
I
Javno se razgrneta:
– osnutek programskih zasnov za zazidalni načrt obrtna cona – Loka (del ureditvenega območja T 3 – 22 I kot sprememba in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana občine Tržič
– osnutek zazidalnega načrta obrtna cona – Loka, ki ju je izdelal AB Kranj, d.o.o., v septembru 1993 pod št. ab 2/92 in ab 3/93.
II
Osnutka programske zasnove in zazidalnega načrta Obrtna cona – Loka se javno razgrneta v prostorih občine Tržič, Oddelka za prostor in okolje; Trg svobode 18, Tržič in na sedežu Krajevne skupnosti Bistrica pri Tržiču. Javna razgrnitev osnutkov se prične tretji dan po objavi sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije in traja 30 dni.
III
V času javne razgrnitve bo prizadeta krajevna skupnost organizirala javno razpravo o osnutkih in o tem obvestila krajane ter druge zainteresirane na krajevno običajen način.
IV
Rok za pripombe poteče zadnji dan javne razgrnitve. Pripombe in predloge se vpiše v knjigo pripomb ali se jih v pisni obliki posreduje Oddelku za prostor in okolje občine Tržič.
V
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na oglasnih deskah občine Tržič.
Št. 352-02/93-3
Tržič, dne 21. septembra 1993.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Tržič
Frančišek Meglič, dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti