Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/1993 z dne 14. 10. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/1993 z dne 14. 10. 1993

Kazalo

2111. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Trebnje, stran 2863.

SKLEP
o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Trebnje
1. člen
Razpiše se referendum za uvedbo samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Trebnje, za financiranje programa del in nalog krajevne skupnosti v obdobju 1993-1998.
2. člen
Za realizacijo navedenega programa bo potrebno zbrati 59,567.000 SIT, ki se bodo s sredstvi, pridobljenimi iz drugih virov, koristila izključno za izvedbo navedenega programa.
3. člen
Samoprispevek se uvede za obdobje petih let, in sicer od 1. 12. 1993 do 1. 12. 1998.
4. člen
Zavezanci za samoprispevek so krajani s stalnim prebivališčem v Krajevni skupnosti Trebnje.
Samoprispevek se plačuje v naslednji višini:
1. vsi zaposleni krajani po stopnji 1% od bruto osebnih dohodkov, bruto nadomestil in pogodbah 6 delu od osnove, od katere se odvede davek po odbitku,
2. upokojenci po stopnji 1% od bruto pokojnin, ki so višje od najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo,
3. zavezanci, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost po stopnji 1% od bruto osnove za obračun prispevkov za socialno varnost,
4. lastniki zemljišč po stopnji 1% od katastrskega dohodka gozdnih in negozdnih površin,
5. zavezanci, katerim se davek odmerja od popoldanske obrti po stopnji 1% od davčne osnove – dobička, zmanjšane za odmerjene davke,
6. zavezanci, ki dosegajo dohodke za priložnostno opravljene storitve po stopnji 1% davčne osnove, zmanjšane za odmerjene davke.
Krajani, ki imajo dohodke iz dveh ali več virov, navedenih v 4. členu tega sklepa, plačujejo samoprispevek iz vsakega dohodka posebej.
5. člen
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci, ki jih določa 12. člen Zakona o samoprispevku (Uradni l. SRS, št. 35/85 in 46/86).
6. člen
Samoprispevek, ki se plačuje od osebnih dohodkov, nadomestil in pokojnin, obračunava in odteguje izplačevalec OD oziroma nadomestil in pokojnin. Samoprispevek iz drugih, navedenih v 4. členu tega sklepa, pa bo obračunavala in odtegovala Republiška uprava za javne prihodke – izpostava Trebnje.
7. člen
Sredstva se bodo zbirala na posebnem žiro računu izbira sredstev samoprispevka Krajevne skupnosti Trebnje pri SDK Trebnje.
8. člen
Za zbiranje samoprispevka in za namensko uporabo zbranih sredstev ter za izvajanje del po navedenem programu sta odgovorna Skupščina in Svet KS Trebnje.
9. člen
Referendum bo v nedeljo, 7. 11. 1993 od 7. do 19. ure na glasovalnih mestih, ki jih bo določila volilna komisija v KS Trebnje.
10. člen
Pravico do glasovanja na. referendumu imajo poleg občanov, ki so vpisani v volilni imenik za območje KS Trebnje, tudi tisti, ki so starejši od 15 let in so v delovnem razmerju.
11. člen
Referendum vodi, ugotovi in pripravi poročilo o izidu referenduma volilna komisija KS Trebnje. Izid se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Glasovanja na glasovalnih mestih vodijo odbori, ki jih imenuje volilna komisija krajevne skupnosti.
12. člen
Na referendumu glasujejo občani neposredno in tajno z glasovnico, na kateri je naslednje besedilo:
              Krajevna skupnost Trebnje
 
                 Glasovnica
 
  Na referendumu, 7. novembra 1993, za uvedbo samoprispevka na območju
Krajevne skupnosti Trebnje, za financiranje programa krajevne skupnosti za
obdobje 1993-1998
 
                  glasujem
             »ZA«        »PROTI«
                  (pečat).
 
  Glasuje se tako, da glasovalec obkroži besedo »ZA«, če soglaša z uvedbo
referenduma oziroma »PROTI«, če se z uvedbo ne strinja.
13. člen
Glasovnice morajo biti potrjene z žigom Krajevne skupnosti Trebnje.
14. člen
Skupščina KS Trebnje bo sprejela sklep o uvedbi samoprispevka, če se bo večina vseh glasovalcev izjavila za uvedbo samoprispevka.
15. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 310/93-144
Trebnje, dne 22. septembra 1993.
Predsednik
Skupščine Krajevne skupnosti
Trebnje
Milan Rman l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti