Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/1993 z dne 14. 10. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/1993 z dne 14. 10. 1993

Kazalo

2109. Sklep o uvedbi samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Sežana v naseljih Ograde, Lehte 2 in delno Lehte 1, stran 2862.

Na podlagi 3. člena Zakona o samoprispevku (Uradni I. SRS, št. 35/85), na podlagi 12. člena Sklepa o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje KS Sežana v naseljih Ograde, Lehte 2 in delno Lehte 1 (Uradne objave – Primorske novice, št. 15/93) in na podlagi razglasa Volilne komisije o izidu referenduma o uvedbi samoprispevka, je Svet Krajevne skupnosti Sežana sprejel na seji dne 15. 9. 1993
SKLEP
o uvedbi samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Sežana v naseljih Ograde, Lehte 2 in delno Lehte 1
1. člen
Za območje Krajevne skupnosti Sežana v naseljih Ograde, Lehte 2 in delno Lehte 1, se na podlagi odločitve krajanov – lastnikov gradbenih parcel, ki so jo izrazili na referendumu dne 28. 8. 1993, uvede samoprispevek v denarju.
2. člen
Samoprispevek se uvede za obdobje treh let, in sicer od 1. 10. 1993 do 30. 9. 1996.
3. člen
Zavezanci za samoprispevek so občani, ki so lastniki gradbenih parcel na območju Krajevne skupnosti Sežana v naseljih: Ograde, Lehte 2 in delno Lehte 1, oziroma njihovi pooblaščenci, če so se tako dogovorili:
Samoprispevka ni oproščen nihče od. zavezancev.
Od zavezancev, ki samoprispevka ne plačajo v določenem roku se obveznosti izterjajo po predpisih, ki veljajo za izterjavo davkov.
4. člen
Samoprispevek se plačuje v mesečnih obrokih v višini 3.000 SIT na gradbeno parcelo oziroma hišno številko.
Mesečni obroki se revalorizirajo dvakrat letno z odstotkom, ki je enak rasti BOD na zaposlenega v gospodarstvu Republike Slovenije v preteklem obdobju, in sicer glede na rast BOD:
Revalorizacija se opravi za preteklo obdobje, in sicer:
1. od 1. 10. 1993 do 31. 12. 1993
2. od 1. 10. 1994 do 30. 6. 1994
3. od 1. 7. 1994 do 31. 12. 1994
4. od 1. 1. 1995 do 30. 6. 1995
5. od 1. 7. 1995 do 31. 12. 1995
6. od 1. 1. 1996 do 30. 6. 1996
5. člen
Zavezancu za samoprispevek:
– ki je v rednem delovnem razmerju, odtegne samoprispevek delodajalec od neto osebnega dohodka
– ki je v pokoju, samoprispevek odtegne izplačevalec od pokojnine.
Zavezanec, ki opravlja zasebno ali drugo dejavnost ali nima evidentirane zaposlitve, je dolžan sam nakazovati samoprispevek Krajevni skupnosti Sežana.
Z namenom rednega odtegovanja oziroma nakazovanja samoprispevka Krajevna skupnost Sežana obvesti s tem sklepom
– vse delovne organizacije, pri katerih so zaposleni posamezni zavezanci za samoprispevek
– Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja RS, ki izplačuje pokojnine posameznim zavezancem za samoprispevek
– posamezne zavezance za samoprispevek, ki opravljajo dejavnost ali nimajo evidentirane zaposlitve, so pa dolžni sami nakazovati samoprispevek.
6. člen
Samoprispevek se nakazuje na poseben žiro račun KS Sežana – samoprispevek: 51420-842-047-82266.
7. člen
O porabi sredstev, ki bi ostala po realizaciji zastavljenega programa, odloča, po predhodnem predlogu Gradbenega odbora in v skladu z 9. členom Sklepa o razpisu referenduma o uvedbi tega samoprispevka, Svet Krajevne skupnosti Sežana.
Št. 014-1/92-93
Sežana, dne 15. septembra 1993.
Predsednik
Sveta
Krajevne skupnosti Sežana
Anton Krt, dr. vet. med. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti