Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/1993 z dne 14. 10. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/1993 z dne 14. 10. 1993

Kazalo

2099. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o minimalni stopnji izobrazbe oseb, ki opravljajo trgovinsko dejavnost, po zahtevnosti posameznih vrst trgovinskih opravil, stran 2856.

Na podlagi 16. člena zakona o trgovini (Uradni I. RS, št. 18/93) izdaja minister za ekonomske odnose in razvoj
PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o minimalni stopnji izobrazbe oseb, ki opravljajo trgovinsko dejavnost, po zahtevnosti posameznih vrst trgovinskih opravil
1. člen
V pravilniku o minimalni stopnji izobrazbe oseb, ki opravljajo trgovinsko dejavnost, po zahtevnosti posameznih vrst trgovinskih opravil (Uradni list RS, št. 28/93) se prvi odstavek 3. člena spremeni tako, da se glasi:
»Trgovski poslovodja mora imeti uspešno dokončan najmanj: nadaljevalni izobraževalni program TRGOVINSKI IN ŽIVILSKI POSLOVODJA ali izobraževalni program EKONOMSKO-KOMERCIALNI TEHNIK ali izobraževalni program ARANŽERSK1 TEHNIK ali izobraževalni program TRGOVSKA AKADEMIJA ali izobraževalni program PODJETNIŠKO POSLOVANJE – POSLOVNI TEHNIK«.
2. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Ne glede na določbi iz prvega odstavka 2. in 3. člena tega pravilnika izpolnjuje pogoje glede minimalne stopnje izobrazbe za prodajalca oziroma trgovskega poslovodjo tudi oseba, ki ima uspešno dokončan: izobraževalni program V. stopnje ne glede na smer z uspešno opravljenim preizkusom strokovne usposobljenosti za prodajalca oziroma trgovskega poslovodjo ali izobraževalni program VI. stopnje (višješolski študij) ne glede na smer ali izobraževalni program VII. stopnje (visokošolski študij) ne glede na smer«.
3. člen
Drugi odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi: »Izpraševalci v strokovni komisiji morajo biti osebe, ki izpolnjujejo pogoje za učitelja iz predmetov, ki so zajeti v programu znanja za preizkus strokovne usposobljenosti.«
4. člen
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Preizkus strokovne usposobljenosti se opravi po programu znanja, ki ga pripravi strokovna komisija v sodelovanju z Zavodom Republike Slovenije za šolstvo in šport.
Program znanja za preizkus strokovne usposobljenosti za prodajalca se pripravi po predmetniku izobraževalnega programa TRGOVEC.
Program znanja za preizkus strokovne usposobljenosti za trgovskega poslovodjo se pripravi po predmetniku nadaljevalnega izobraževalnega programa TRGOVINSKI IN ŽIVILSKI POSLOVODJA.«
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-00-002/93-16-2/01
Ljubljana, dne 7. oktobra 1993.
dr. Davorin Kračun l. r.
Minister
za ekonomske odnose in razvoj

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti