Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/1993 z dne 14. 10. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/1993 z dne 14. 10. 1993

Kazalo

2098. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o minimalnih tehničnih in drugih pogojih, ki se nanašajo na prodajne objekte za opravljanje trgovinske dejavnosti, in pogojih za prodajo blaga zunaj prodajaln, stran 2855.

Na podlagi 13. člena zakona o. trgovini (Uradni l. RS, št. 18/93) izdaja minister za ekonomske odnose in razvoj
PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o minimalnih tehničnih in drugih pogojih, ki se nanašajo na prodajne objekte za opravljanje trgovinske dejavnosti, in pogojih za prodajo blaga zunaj prodajaln
1. člen
V pravilniku 6 minimalnih, tehničnih in drugih pogojih, ki se nanašajo na prodajne objekte za opravljanje trgovinske dejavnosti, in pogojih za prodajo blaga, zunaj prodajaln. (Uradni l. RS, št. 28/93, p. 34/93) se 5. točka 6. člena spremeni tako, da se glasi:
»Prostori prodajalne (prodajni prostori, pomožni prostori) morajo biti ustrezno razsvetljeni (poleg naravne osvetlitve skozi okno in vrata tudi z napravami za umetno osvetlitev), prezračevanj (naravno prezračevanje s pomočjo oken in vrat in napravami za umetno prezračevanje) in ogrevani;«.
2. člen
Na koncu stavka 2. točke 6. člena se doda za podpičjem besedilo, ki se glasi:
»prodajalec oziroma trgovski poslovodja mora v prodajalni nositi, priponko z navedbo njegovega osebnega imena in funkcije (prodajalec oziroma poslovodja), ki jo opravlja.«
3. člen
6. točka 27. člena se spremeni tako, da se glasi: »Skladiščni prostori morajo biti ustrezno razsvetljeni (poleg naravne osvetlitve, skozi okno in vrata tudi z napravami za umetno osvetlitev), prezračevanj (naravno prezračevanje s pomočjo oken in vrat in z napravami za umetno prezračevanje) in glede na blago, ki se skladišči, tudi ogrevani oziroma ohlajeni, če fizikalnokemične in druge lastnosti skladiščnega blaga to zahtevajo.«
4. člen
Besedilo 9. točke 27. člena se nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»Prodajalec, oziroma trgovski poslovodja v poslovnih enotah trgovine na debelo ali delih teh poslovnih enot, mora nositi priponko z navedbo njegovega osebnega imena in funkcije (prodajalec oziroma poslovodja), ki jo opravlja.«
5. člen
29. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Na trgu se trguje na drobno z naslednjim blagom:
(1) živila: žita in mlevski izdelki; vrtnine; sadje in izdelki; meso, perutnina in izdelki; ribe in izdelki; alkoholne in brezalkoholne pijače; ostala živila rastlinskega in živalskega izvora; zdravilna zelišča;
(2) neživilski izdelki: cvetje, male živali in hrana za male živali; seme, sadike vrtnin, sadja in okrasnih rastlin; izdelki domače obrti; galanterijsko blago za gospodinjstvo, izdelano iz različnih materialov; oblačila; perilo; posteljno, toaletno in kuhinjsko perilo; obutev; bižuterija; rabljeno blago.
Vsa živila živalskega izvora se prodajajo v zaprtem tržnem prostoru, v pokritem pa le, če so izpolnjeni tudi pogoji, določeni s sanitarno-zdravstvenimi predpisi.
Za prodajo cvetja, malih živali, hrane za male živali, semen, sadik vrtnin, sadja in okrasnih rastlin morajo biti izpolnjeni tudi pogoji, določeni z drugimi predpisi.«
6. člen
Za 8. točko 32. člena se dodata novi točki 9. in 10., ki se glasita:
»(9) neživilski izdelki še lahko prodajajo na trgu v zaprtem ali odprtem tržnem prostoru, ki pa mora biti oddvojen od prostora, kjer se prodajajo živila.
(10) prodajna mesta, kjer se prodajajo neživilski izdelki, morajo biti urejena v skladu z določbami 1., 2., 4., 5., 6., 8., 10., 11., 12. in 13. točke 6. člena tega pravilnika.«
7. člen
Za 44. členom se doda nov 44. a člen, ki se glasi: »Ne glede na določbo tretjega odstavka 44. člena tega pravilnika se ob raznih prireditvah (sejmih, shodih in podobno) lahko opravlja prodaja še s prodajnimi avtomati, v skladu z določbo 55. člena tega pravilnika, s potujočo prodajalno v skladu z določbo 58. člena tega pravilnika, v kioskih v skladu z določbo 8. člena tega pravilnika in v prodajnem prostoru, ki mora biti urejen v skladu z določbo 6. člena tega pravilnika.«
8. člen
Na koncu stavka 47. člena se namesto pike doda naslednje besedilo: »sadje, sveče in vrtnine«.
9. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-00-002/93-14-2/01
Ljubljana, dne 6. oktobra 1993.
dr. Davorin Kračun l. r.
Minister
za ekonomske odnose in razvoj

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti