Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/1993 z dne 14. 10. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/1993 z dne 14. 10. 1993

Kazalo

2091. Zakon o članstvu Republike Slovenije v Medameriški razvojni banki, stran 2849.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
UKAZ
o razglasitvi zakona o članstvu Republike Slovenije v Medameriški razvojni banki
Razglašam zakon o članstvu Republike Slovenije v Medameriški razvojni banki, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 28. septembra 1993.
Št. 0100-116/93
Ljubljana, dne 6. oktobra 1993.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
ZAKON
o članstvu Republike Slovenije v Medameriški razvojni banki
1. člen
S tem zakonom se urejajo vprašanja nasledstva Republike Slovenije v Medameriški razvojni banki (v nadaljnjem besedilu: MRB) in v njenem Skladu za posebne operacije v skladu s pogoji, navedenimi v resoluciji Izvršnega odbora MRB z dne 21. aprila 1993.
2. člen
Na ozemlju Republike Slovenije veljajo določbe Sporazuma o. ustanovitvi MRB z močjo zakona.
3. člen
Ministrstvo za finance v imenu in za račun Republike Slovenije skrbi za uresničevanje vseh pravic in obveznosti, ki izhajajo iz članstva Republike Slovenije v MRB.
Minister za finance izda vse potrebne listine in izvede vsa opravila, ki so potrebna za uresničevanje pravic in obveznosti iz prejšnjega odstavka.
4. člen
Ministrstvo za finance je pooblaščeni naslov Republike Slovenije za komuniciranje z MRB v skladu s členom XIV, oddelek 3 Sporazuma o ustanovitvi MRB.
Banka Slovenije je v skladu s členom XIV, oddelek 4 Sporazuma o ustanovitvi MRB depozitar premoženja Republike Slovenije v MRB in njen plačilni agent za vse transakcije z MRB.
5. člen
Delnice Republike Slovenije v MRB so premoženje Republike Slovenije in so v skrbi Ministrstva za finance.
Sredstva za plačilo dospevajočih obveznosti Republike Slovenije iz naslova povečanj delniškega kapitala MRB in oblikovanja posebnih skladov MRB ter morebitnih drugih obveznosti, določenih skladno s pravili MRB, se zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije za ustrezna leta.
Ministrstvo za finance izda in deponira v Banki Slovenije brezobrestne, neprenosne zadolžnice v vrednosti vplačanega delniškega premoženja Republike Slovenije.
6. člen
Minister za finance je guverner za Republiko Slovenijo v MRB skladno s členom VII, oddelek 2 Sporazuma o ustanovitvi MRB.
Guverner za. Republiko Slovenijo v MRB imenuje svojega namestnika.
7. člen
Vlada Republike Slovenije lahko določi natančnejše pogoje in odgovornosti za izvrševanje pravic in obveznosti do MRB, upoštevaje ta zakon in uradne akte MRB.
8. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 450-01/93-1/1
Ljubljana, dne 28. septembra 1993.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
mag. Herman Rigelnik l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti