Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/1993 z dne 14. 8. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/1993 z dne 14. 8. 1993

Kazalo

1853. Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta za vzhodno avtocesto od Malenc do Šentjakoba in del severne obvozne ceste od Tomačevega do Zadobrove v Ljubljani, stran 2599.

Na podlagi drugega odstavka 41. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93) je Vlada Republike Slovenije na seji 6. avgusta 1993 sprejela
SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta za vzhodno avtocesto od Malenc do Šentjakoba in del severne obvozne ceste od Tomačevega do Zadobrove v Ljubljani
I
Vlada Republike Slovenije ugotavlja, da je osnutek lokacijskega načrta za vzhodno avtocesto od Malenc do Šentjakoba in del severne obvozne ceste od Tomačevega do Zadobrove v Ljubljani, ki ga je izdelal Ljubljanski urbanistični zavod, p.o. Ljubljana pod št. 3914 (LN) v juliju 1993 pripravljen v skladu z usmeritvami dolgoročnega plana Republike Slovenije za obdobje od leta 1986 do leta 2000, v skladu z družbenim planom Republike Slovenije za obdobje od leta 1986 do leta 1990, v skladu z osnutkom sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane in srednjeročnih družbenih planov občin Ljubljana Bežigrad, Ljubljana Moste – Polje in Ljubljana Vič – Rudnik ter v skladu z zakonom in je primeren za javno razgrnitev.
II
Osnutek lokacijskega načrta iz prejšnje točke se pošlje mestu Ljubljani ter občinam Ljubljana Bežigrad, Ljubljana Moste – Polje in Ljubljana Vič – Rudnik v javno razgrnitev in obravnavo. Izvršni sveti skupščin teh občin in mesta poskrbijo za izvedbo javne razgrnitve in za organizacijo javnih obravnav, sočasno z javno razgrnitvijo in javno obravnavo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnih in srednjeročnih planskih aktov občin in mesta. Javna razgrnitev mora trajati najmanj 30 dni.
III
Po preteku javne razgrnitve oblikujejo Izvršni svet Skupščine mesta Ljubljane in Izvršni sveti Skupščin občin Ljubljana Bežigrad, Ljubljana Moste – Polje in Ljubljana Vič – Rudnik stališča in predloge k osnutku lokacijskega načrta in jih pošljejo Ministrstvu za okolje in prostor; ta pripombe prouči in jih skupaj z dopolnjenim osnutkom lokacijskega načrta predloži Vladi Republike Slovenije.
IV
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-04/93-1/1-8
Ljubljana, dne 6. avgusta 1993.
Vlada Republike Slovenije
Lojze Peterle l. r.
Podpredsednik