Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/1993 z dne 14. 8. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/1993 z dne 14. 8. 1993

Kazalo

1846. Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o drugi emisiji dvodelnega prenosljivega blagajniškega zapisa Banke Slovenije, stran 2595.

Na podlagi 4. točke 25. člena, 29. člena in drugega odstavka 20. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) in Sklepa o izdajanju blagajniških zapisov Banke Slovenije (Uradni list RS, št. 28/91, 3/92 in 38/92) izdaja guverner Banke Slovenije
SKLEP
o spremembi in dopolnitvi sklepa o drugi emisiji dvodelnega prenosljivega blagajniškega zapisa Banke Slovenije
1. V Sklepu o drugi emisiji dvodelnega prenosljivega blagajniškega zapisa Banke Slovenije (Uradni list RS, št. 18/93) se za drugim odstavkom 1. točke doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Druga serija druge emisije se vpisuje z rokom dospelosti 20. 1. 1994.«
2. Spremeni se 8. točka sklepa tako, da se glasi: »8. Obrestna mera za del blagajniškega izpisa, ki se izplača v tujem denarju znaša 7% letno za prvo serijo druge emisije in 5,625% letno za drugo serijo druge emisije. Tolarski del blagajniškega zapisa se tekoče revalorizira z rastjo cen na drobno v predhodnem mesecu, obrestna mera znaša 9% letno za prvo serijo druge emisije in 8% letno za drugo serijo druge emisije.
3. Ta sklep začne veljati z dnem, ko je podpisan.
Št. DP 21-1/93
Ljubljana, dne 6. avgusta 1993.
Guverner
dr. France Arhar l. r.

AAA Zlata odličnost