Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/1993 z dne 6. 8. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/1993 z dne 6. 8. 1993

Kazalo

1809. Sklep o spremembi sklepa o preoblikovanju Urbanističnega inštituta Republike Slovenije v javni raziskovalni zavod, stran 2491.

Na podlagi 8. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 11. in 40. člena zakona o raziskovalni dejavnosti (Uradni list RS, št. 8/91-I) in 26. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) je Vlada Republike Slovenije na 38. seji 29. julija 1993 sprejela
SKLEP
o spremembi sklepa o preoblikovanju Urbanističnega inštituta Republike Slovenije v javni raziskovalni zavod
1. člen
V sklepu o preoblikovanju Urbanističnega inštituta. Republike Slovenije v javni raziskovalni zavod (Uradni list RS, št. 13/93) se v tretji alinei 7. člena besede: "voli znanstveni svet Inštituta izmed odgovornih nosilcev raziskovalnih projektov" nadomestijo z besedami: "volijo odgovorni nosilci raziskovalnih projektov".
2. člen
V drugem odstavku 22. člena se za besedami "in statutom Inštituta" doda besedilo: "v okviru pristojnosti, kot so jih imeli doslej".
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 022-07/93-1/3-8
Ljubljana, dne 29. julija 1993.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost