Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/1993 z dne 6. 8. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/1993 z dne 6. 8. 1993

Kazalo

1799. Zakon o taksi na izvoženo blago, stran 2483.

Na podlagi prvega odstavka 107. in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
UKAZ
o razglasitvi Zakona o taksi na izvoženo blago
Razglašam Zakon o taksah na izvoženo blago, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 26. julija 1993.
Št. 0100-99/93
Ljubljana, dne 3. avgusta 1993.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
ZAKON
O TAKSI NA IZVOŽENO BLAGO
1. člen
Da bi se preprečile občutne motnje na domačem trgu zaradi pomanjkanja hlodovine in žaganega lesa nižje stopnje obdelave, odpadkov iz železa, jekla in barvnih kovin, se lahko uvede plačilo takse pri izvozu tega blaga.
Za blago iz prejšnjega odstavka Vlada Republike Slovenije določi višino takse in koliko časa se bo taksa pobirala.
2. člen
Taksa iz prejšnjega člena se plačuje v proračun Republike Slovenije.
3. člen
Taksa se pobira pri carinjenju blaga, in sicer po predpisih, ki veljajo za pobiranje carin in drugih uvoznih davščin.
4. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 436-02/93-5/1
Ljubljana, dne 26. julija 1993.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
mag. Herman Rigelnik l. r.