Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/1993 z dne 22. 7. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/1993 z dne 22. 7. 1993

Kazalo

1705. Sklep o pogojih predčasne poravnave refinanciranih oziroma reprogramiranih obveznosti, stran 2375.

Na podlagi 21. člena Zakona o kreditnih poslih s tujino (Uradni list RS, št. 1/91-I) in 26. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) je Vlada Republike Slovenije na predlog Banke Slovenije na 36. seji 15. julija 1993 sprejela
SKLEP
o pogojih predčasne poravnave refinanciranih oziroma reprogramiranih obveznosti
1. člen
Banka Slovenije daje soglasje za izvršitev posla, s katerim se v skladu z ustreznim sporazumom predčasno odplača refinancirana oziroma reprogramirana obveznost do tujine.
2. člen
Vloga za izdajo soglasja, ki jo mora predložiti nosilec posla, mora vsebovati vse bistvene podatke o poslu konverzije dolga, priložena pa ji mora biti tudi ustrezna dokumentacija.
Vlogi za izdajo soglasja pri poslu konverzije dolga za vlogo tuje osebe mora nosilec posla priložiti tudi pozitivno mnenje ministrstva, pristojnega za ekonomske odnose s tujino.
Preden odloči o vlogi, lahko Banka Slovenije zahteva dodatne dopolnitve in pojasnila ter dokumentacijo.
3. člen
Banka Slovenije daje soglasje za izvršitev posla iz 1. člena v 30 dneh od dneva, ko prejme vlogo.
Če Banka Slovenije zavrne vlogo za soglasje za izvršitev posla konverzije dolga, lahko nosilec posla v osmih dneh od dneva, ko prejme odločbo o zavrnitvi, vloži ugovor na Svet Banke Slovenije.
4. člen
Soglasja Banke Slovenije po tem sklepu se bodo štela kot veljavna glede na ustrezni sporazum po ureditvi odnosov s tujimi upniki. Do takrat se uporabljajo za evidenco soglasij za posle konverzije dolga.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 430-03/93-5/3-8
Ljubljana, dne 15. julija 1993.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost