Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/1993 z dne 22. 7. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/1993 z dne 22. 7. 1993

Kazalo

1704. Uredba o spremembah uredbe o plačah, nadomestilih in drugih prejemkih osebja v predstavništvih Republike Slovenije v tujini, stran 2375.

Na podlagi 56. in 57. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) ter 64. člena Zakona o delavcih v državnih organih (Uradni list RS, št. 15/90, 5/91, 18/91, 22/91, 2/91-I in 4/93) izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO
o spremembah uredbe o plačah, nadomestilih in drugih prejemkih osebja v predstavništvih Republike Slovenije v tujini
1. člen
V uredbi o plačah, nadomestilih in drugih prejemkih osebja v predstavništvih Republike Slovenije v tujini (Uradni list RS, št. 60/92 – v nadaljevanju uredba) se spremeni drugi odstavek II. člena, tako da se glasi:
"Delavcu, ki je z odločbo Ministrstva za zunanje zadeve razporejen na delovno mesto diplomatsko konzularnega delavca v predstavništvu in ima zakonca, ki prebiva z njim v tujini, se poleg dodatka iz prvega odstavka tega člena lahko izplača do 10% osnovne plače za stroške, ki jih ima zakonec zaradi sodelovanja v diplomatsko konzularni družabni aktivnosti. Višino odstotka določi vodja predstavništva."
2. člen
Spremeni se 14. člen uredbe, tako da se glasi: "Finančna komisija Ministrstva za zunanje zadeve lahko sklene, da se zaposlenim v predstavništvu povrne 80% vpisnine in šolnine za osnovno in srednješolsko izobraževanje v ustrezni zasebni šoli v primeru, ko iz upravičenih razlogov ni mogoče brezplačno šolanje njihovih otrok v javnih šolskih ustanovah. Kot upravičeni razlogi se upoštevajo neustrezni pedagoški, varnostni, higienski pogoji, pouk v zelo zahtevnem tujem jeziku in v primeru, ko sprejemna država tujim diplomantom ne omogoča šolanja v javnih izobraževalnih ustanovah."
3. člen
Črta se 18. člen uredbe.
4. člen
Spremeni se 22. člen uredbe, tako da se glasi: "Finančna komisija enkrat letno določi zgornji limit sredstev za reprezentanco posameznega predstavništva, glede na finančne možnosti, delovne potrebe in rezultate dela predstavništva."
5. člen
Spremeni se drugi odstavek 25. člena uredbe, tako da se glasi:
"V izjemnem primeru, ko v tem obsegu ni mogoče najeti ustreznega stanovanja, lahko finančna komisija dovoli tudi višjo najemnino. V tem primeru je lastna udeležba delavca v višini 50% presežka nad limitom iz prejšnjega odstavka, če gre za najem neopremljenega stanovanja in 75% presežka za najem opremljenega stanovanja."
6. člen
Ta uredba začne veljali 1. septembra 1993.
Št. 113-01/93-5/1-8
Ljubljana, dne 15. julija 1993.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik