Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/1993 z dne 17. 6. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/1993 z dne 17. 6. 1993

Kazalo

1367. Odlok o ulicah v Novem mestu, stran 1789.

Na podlagi 8. člena Odloka o sestavi in pristojnostih zborov Skupščine občine Novo mesto (SDL, št. 21/89 in 6/90), 8. člena Zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80, 42/86 in 5/90) je Skupščina občine Novo mesto na sejah zborov dne 10. 6. 1993 sprejela
ODLOK
o ulicah v Novem mestu
1. člen
S tem odlokom se v naselju Novo mesto poimenujejo vpadnice, mostovi, povezovalne ceste, parki, trgi ter soseske z ulicami.
2. člen
A: VPADNICE
1. Belokranjska cesta
2. Šentjernejska cesta
3. Šmarješka cesta
4. Ljubljanska cesta
5. Mirnopeška cesta
6. Straška cesta
7. Topliška cesta
 
B: POVEZOVALNE CESTE
1. Kandijska cesta
2. Vzhodna cesta
3. Seidlova cesta
4. Severna cesta
 
C: MOSTOVI
1. Železniški most
2. Šmihelski most
3. Kandijski most
4. Ragovski most
5. Ločenski most
 
D: PARKI
1. Ragov log
2. Portoval
3. Marof
 
E: ULICE IN TRGI
Soseska: CENTER
1. Breg
2. Rozmanova ulica
3. Cvelbarjeva ulica
4. Sokolska ulica
5. Defranceschijeva ulica
6. Detelova ulica
7. Dilančeva ulica
8. Germova ulica
9. Kapiteljska ulica
10. Jenkova ulica
11. Jerebova ulica
12. Kastelčeva ulica
13. Prešernov trg
14. Muzejska ulica
15. Na Loko
16. Na žago
17. Novi trg
18. Pugljeva ulica
19. Frančiškanski trg
20. Streliška ulica
21. Strojarska pot
22. Vrhovčeva ulica
23. Župančičevo sprehajališče
24. Ulica talcev
25. Glavni trg
26. Šolska ulica
27. Kettejev drevored
28. Hladnikova ulica
29. Čitalniška ulica
30. Strma pot.
31. Linhartova ulica
32. Trubarjeva ulica
33. Mej vrti
34. Kosova ulica
35. Florjanov trg
36. Kratka ulica
37. Dalmatinova ulica
38. K sodišču
 
Soseska: MESTNE NJIVE
1. Cankarjeva ulica
2. Koštialova ulica
3. Lamutova ulica
4. Mestne njive
5. Prisojna pot
 
Soseska: LOČNA – MAČKOVEC
1. Ločna
2. Gregoričeva ulica
3. Mačkovec
4. Stražna
5. Pod Trško goro
6. Mlinarska pot
 
Soseska: BUČNA VAS
1. Dolenje Kamence
2. Tržiška ulica
3. Turkova ulica
4. Markljeva ulica
5. Župnca
6. Muhaber
7. Zobčeva ulica
8. Brezje
9. Žabjak
10. Potočna vas
11. Vodnikova ulica
12. Brinje
 
Soseska: BRŠLJIN
1. Bršljin
2. Medičeva ulica
3. Povhova ulica
4. Cegelnica
5. Lastovče
6. Vavpotičeva ulica
7. Zwittrova ulica
8. Kočevarjeva ulica
9. Kolodvorska ulica 10. Livada
11. Klemenčičeva ulica
12. Ulica Danila Bučarja
13. Ulica Stare pravde
14. V Brezov log
15. Vandotova ulica
16. Foersterjeva ulica 17. Velika Bučna vas
18. Cesta brigad
19. Groblje
20. Žlebej
 
Soseska: DRSKA – BROD
1. Brod
2. Šalijeva ulica
3. Cesarjeva ulica
4. Drska
5. Irča vas
6. Šegova ulica
7. Westrova ulica
8. Volčičeva ulica
9. Ulica Slavka Gruma
 
Soseska: ŠMIHEL
1. Košenice
2. Aškerčeva ulica
3. Vorančeva ulica
4. Nahtigalova ulica
5. Škrabčeva ulica
6. K Roku
7. Krallova ulica
8. Kochova ulica
9. Ob Težki vodi
10. Šukljetova ulica
11. Bajčeva ulica
12. Vidmarjeva ulica
13. Finžgarjeva ulica
14. Šmihel
15. Regrča vas
16. Krajčeva ulica
 
Soseska: GOTNA VAS
1. Gotna vas
2. Jedinščica
3. Ob Potoku
4. Ulica Ivana Roba
 
Soseska: ŽABJA VAS
1. Žabja vas
2. Drejčetova pot
3. Avšičeva ulica
4. Na Tratah
5. Na Lazu
6. Lobetova ulica
7. Pot na Gorjance
8. Drgančevje
9. Knafelčeva ulica
 
Soseska: KANDIJA
1. Adamičeva ulica
2. Gubčeva ulica
3. Mušičeva ulica
4. Smrečnikova ulica
5. Skolova ulica
6. Nad mlini
7. Paderšičeva ulica
8. Resslova ulica
9. Skalickega ulica
10. Trdinova ulica
11. Valantičevo
12. Ulica Mirana Jarca
13. Lebanova ulica
14. Ulica Marjana Kozine
15. Tavčarjeva ulica
16. Stritarjeva ulica
17. Levstikova ulica
18. Jurčičeva ulica
19. Ulica like Vaštetove
20. Ulica Milana Majcna
21. Slančeva ulica
22. Maistrova ulica
23. Jakčeva ulica
24. Ragovska ulica
25. V Ragov log
26. Šmihelska cesta
27. Ragovo
 
Soseska: CIKAVA
1. Velika Cikava
2. Krka
3. Cerovci
4. Podbevškova ulica
5. Savinškova ulica
3. člen
Meje območij naselij in statističnih okolišev so prikazane v kartografskih prikazih ROTE v merilu 1: 5000, območja ulic pa v kartografskih prikazih EHIŠ v merilu 1: 5000, v katerih je prikazano tudi oštevilčenje stavb znotraj naselij oziroma ulic. Kartografski prikazi ROTE in EHIŠ ter obrazložitve imen so sestavni del tega odloka in se hranijo pri Geodetski upravi Novo mesto, kjer so na vpogled zainteresiranim uporabnikom in občanom.
4. člen
Vsi državni organi, ki vodijo uradne evidence, so takoj po izvedbi sprememb v registrih dolžni po uradni dolžnosti uskladiti svoje evidence s tem odlokom.
5. člen
Geodetska uprava Novo mesto mora izvesti vse predlagane spremembe v roku do dveh let:
6. člen
Stroški za označevanje naselij, ulic in za zamenjavo tablic s hišnimi številkami bremenijo proračun občine.
Občani so oproščeni taks pri zamenjavi osebnih izkaznic, če je le-ta posledica tega odloka.
7. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
8. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o preimenovanju trgov in ulic v mestu Novo mesto (Vestnik, št. 2/56 in 12/61, SDL, št. 20/70, 5/72, 29/75, 14/80, Uradni list SRS, št. 19/79, SDL, št. 16/86 in Uradni list RS, št. 28/92).
Št. 061-4/93
Novo mesto, dne 10. junija 1993.
Predsednik
Skupščine občine
Novo mesto
Franci Koncilija l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti