Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/1993 z dne 5. 6. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/1993 z dne 5. 6. 1993

Kazalo

1285. Uredba o izdajanju zakladnih menic na ime, stran 1580.

Na podlagi 53. in 65. člena Zakona o proračunu Republike Slovenije za leto 1993 (Uradni list RS, št. 22/93) in 36. člena Zakona o vrednostnih papirjih (Uradni list SFRJ, št. 64/89 in 29/90)'izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO
o izdajanju zakladnih menic na ime
1. člen
Za zagotovitev sredstev za izpolnjevanje obveznosti proračuna Republike Slovenije za leto 1993 izdaja Republika Slovenija zakladne menice kot blagajniške zapise v višini 1,000.000.000 tolarjev.
Zakladne menice se izdajo v več serijah, s tem da posamezna serija ne presega 250,000.000 tolarjev.
2. člen
Zakladna menica se glasi na ime in se prenaša s cesijo in vpisom v register imetnikov.
3. člen
Zakladne menice dospejo v izplačilo v štirih tednih od dneva izdaje. Prva serija se izda 10. junija L993, vsaka naslednja serija se izda najprej v dveh tednih po izdaji predhodne serije.
4. člen
Skupno število zakladnih menic je 200 v apoenih po 5,000.000 tolarjev:
Zakladne menice se izdajo pod serijsko številko RS 060693.
5. člen
Zakladne menice se prodajo po postopku zbiranja, najugodnejših ponudb, na katerem lahko sodelujejo vse banke s sedežem v Republiki Sloveniji.
Minister za finance sprejme po končanem postopku zbiranja ponudb sklep o končni višini emisije in obrestni meri zakladne menice.
6. člen
Glavnica na zakladni menici se tekoče revalorizira z rastjo cen na drobno v predhodnem mesecu.
Višina obrestne mere na zakladni menici se določi na podlagi ponudbe bank, ki sodelujejo v postopku zbiranja najugodnejših ponudb, vendar ne sme presegati 12% letno. Obresti se obračunajo za obdobje od dneva izdaje do dneva dospetja zakladne menice na konformni način.
7. člen
Prihodki od prodaje zakladnih menic se vplačajo v proračun Republike Slovenije.
Sredstva za poravnave obveznosti iz zakladnih menic se zagotovijo v proračunu Republike Slovenije.
8. člen
Služba družbenega knjigovodstva opravlja posle vodenja registra imetnikov zakladnih menic in posle vnovčevanja zakladnih menic.
Minister za finance sklene s Službo družbenega knjigovodstva pogodbo o opravljanju poslov iz prejšnjega odstavka.
9. člen
Minister za finance izda podrobnejši predpis o postopku zbiranja najugodnejših ponudb, vodenju registra imetnikov zakladne menice in postopku vnovčevanja zakladnih menic.
10. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 440-11/93-6/2-8
Ljubljana, dne 3. junija 1993.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost