Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/1993 z dne 14. 5. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/1993 z dne 14. 5. 1993

Kazalo

1113. Sklep o spremembi sklepa o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč na območju občine Vrhnika, stran 1347.

Na podlagi 202. člena Statuta občine Vrhnika (Uradni list SRS, št. 31/79, 5/82, 11/86 in 2/87), so delegati zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora, dne 22. 4. 1993 sprejeli
SKLEP
o spremembi sklepa o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč na območju občine Vrhnika
1
S tem sklepom se spremeni 2. točka sklepa o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč na območju občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 3/93), tako da se glasi:
Vrednost točke iz 1. člena sklepa se na tri mesece revalorizira, glede na porast stroškov v nizkih gradnjah, ugotovljenih na podlagi indeksov, ki jih objavlja GZS, Združenje za gradbeništvo in industrijo gradbenih materialov.
Ugotovitev o revalorizaciji se objavi v Uradnem listu RS.
2
Ta sklep prične veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 3/6-420-01/85
Vrhnika, dne 29. aprila 1993.
Predsednik
Skupščine občine Vrhnika
Vinko Tomšič, l. r.