Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/1993 z dne 14. 5. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/1993 z dne 14. 5. 1993

Kazalo

1112. Sklep o določitvi povprečne gradbene cene za 1m2 stanovanjske površine, povprečnih stroškov komunalnega urejanja zemljišča in vrednosti stavbnega zemljišča na območju občine Trebnje, stran 1347.

Na podlagi 245. člena Statuta občine Trebnje (Skupščinski Dol. list, št. 9/79, 16/80, 1/82, 3/86) je Izvršni svet Skupščine občine Trebnje na 56. seji dne 5. 5. 1993 sprejel
SKLEP
o določitvi povprečne gradbene cene za 1 m2 stanovanjske površine, povprečnih stroškov komunalnega urejanja zemljišča in vrednosti stavbnega zemljišča na območju občine Trebnje
1. člen
Povprečna gradbena cena za 1 m2 koristne stanovanjske površine, zmanjšana za povprečne stroške komunalnega urejanja zemljišč, in za vrednost stavbnega zemljišča je znašala na dan 31. 12. 1992 na območju občine Trebnje, 80.153 SIT/m2.
2. člen
Vrednost 1 m2 stavbnega zemljišča se določi v odstotku od povprečne gradbene cene iz 1. člena tega sklepa, in sicer:
0,9% za naselje Trebnje
0,8% za naselja Mirna, Mokronog in Šentrupert
0,7% za druga naselja in območja v občini Trebnje.
3. člen
Povprečni stroški komunalnega urejanja gradbenih zemljišč na območju Trebnje so znašali na dan 31. 12. 1992.
– za individualne komunalne naprave        5.871 SIT/m2
– za kolektivne komunalne naprave          8.802 SIT/m2
4. člen
Izračunana cena v 2. členu tega sklepa se med letom usklajujejo z indeksom rasti cen na drobno, cena določena v 3. členu tega sklepa pa se usklajuje z indeksom porasta cen stanovanjske gradnje, ki ga mesečno objavlja GZS -Sekcija za gradbeništvo in IGM.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 381-1/91-1
Trebnje, dne 6. maja 1993.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Trebnje
Jože Rebolj l. r.