Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/1993 z dne 14. 5. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/1993 z dne 14. 5. 1993

Kazalo

1110. Sklep o javni razgrnitvi osnutka dopolnitev in sprememb Zazidalnega načrta stanovanjske cone "VEŠENIK - DEL A in B", stran 1346.

Izvršni svet Skupščine občine Slovenske Konjice je na podlagi 37. in 43. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90) in Statuta občine Slovenske Konjice (Uradni list SRS, št. 23/82) na seji 19. aprila 1993 sprejel
SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka dopolnitev in sprememb. Zazidalnega načrta stanovanjske cone » VEŠENIK – DEL A in B«
1
Javno se razgrne Osnutek sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta stanovanjske cone »VEŠENIK – DEL A in B«.
2
Osnutek sprememb in dopolnitev načrta bo razgrnjen v prostorih občine Slovenske Konjice, Stari trg 29, soba št. 35.
Javna razgrnitev osnutka ZN bo trajala 30 dni ob objave sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije.
3
Pripombe in predloge na javno razgrnjen osnutek lahko dajo vsi zainteresirani. Pripombe se vpišejo v knjigo pripomb, oziroma se pismeno posredujejo upravnemu organu za varstvo okolja in urejanje prostora občine Slovenske Konjice.
4
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 351-9/92-8
Slovenske Konjice, dne 19. aprila 1993.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine
Slovenske Konjice
Rudi Petan, dipl. inž. l. r.