Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/1993 z dne 14. 5. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/1993 z dne 14. 5. 1993

Kazalo

1108. Sklep o javni razgrnitvi osnutka programske zasnove za izdelavo ureditvenega načrta Šmarjeta kot sestavnega dela prostorskih sestavin družbenega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990, stran 1343.

Na podlagi 358. in 262. a člena Statuta občine Novo mesto (Skupščinski Dolenjski list, št. 5/79 in 14/82), 43. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89) ter 2. člena Zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) je Izvršni svet Skupščine občine Novo mesto na seji dne 4. 5. 1993 sprejel
SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka programske zasnove za izdelavo ureditvenega načrta Šmarjeta kot sestavnega dela prostorskih sestavin družbenega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990
1. člen
Javno se razgrne osnutek programske zasnove za ureditveni načrt Šmarjeta kot sestavni del prostorskih sestavin družbenega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Skupščinski Dolenjski list, št. 24/86, 18/88, 6/89, 15/90, 9/91 in 12/91 ter Uradni list RS, št. 7/92, 23/92, 28/92, 35/92, 50/92 in 1/93).
2. člen
Osnutek iz 1. člena tega sklepa bo razgrnjen v prostorih Skupščine občine Novo mesto, Ljubljanska cesta 2, I. nadstropje, vsak delovni dan od 7. do 15. ure oziroma v ponedeljek in sredo do 17. ure ter v prostorih krajevne skupnosti Šmarjeta, 30 dni od objave sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije. V času javne razgrnitve bo v krajevni skupnosti organizirana javna obravnava osnutka. Obvestilo o času in kraju obravnave bo objavljeno v Dolenjskem listu.
3. člen
Podjetja in druge organizacije, organi in društva, delovni ljudje in občani lahko podajo pisne pripombe, mnenja in druge predloge na kraju razgrnitve ali pa jih pošljejo Sekretariatu za varstvo okolja in urejanje prostora, Zavodu za družbeno planiranje in urbanistično načrtovanje občine Novo mesto, Ljubljanska cesta 2.
Št. 30-01/86-93
Novo mesto, dne 4. maja 1993.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Novo mesto
mag. Boštjan Kovačič l. r.