Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/1993 z dne 14. 5. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/1993 z dne 14. 5. 1993

Kazalo

1107. Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta lokalne ceste Dolž-Pangrč grm-Gabrje z avtobusno postajo Gabrje, stran 1343.

Na podlagi 358. in 262. a člena Statuta občine Novo mesto (Skupščinski Dolenjski list, št. 5/79 in 14/82) in 37. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 26/90 in 18/93) je Izvršni svet Skupščine občine Novo mesto na seji dne 4. 5. 1993 sprejel
SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta lokalne ceste Dolž – Pangrč grm – Gabrje z avtobusno postajo Gabrje
1. člen
Javno se razgrne osnutek lokacijskega načrta lokalne ceste Dolž – Pangrč grm – Gabrje z avtobusno postajo Gabrje, ki ga je izdelal Topos d.o.o. Dolenjske Toplice pod številko LDD – 4/93 v aprilu 1993.
2. člen
Osnutek lokacijskega načrta iz 1. člena tega sklepa bo razgrnjen v prostorih Skupščine občine Novo mesto, Ljubljanska cesta 2, I. nadstropje, vsak delovni dan od 7. do 15. ure oziroma v ponedeljek in sredo do 17. ure ter v prostorih Krajevnih skupnosti Dolž, Stopiče in Gabrje, 30 dni od objave sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije.
V času javne razgrnitve bodo v Krajevnih skupnostih Dolž, Stopiče in Gabrje organizirane javne obravnave osnutka. Obvestilo o času in kraju obravnav bo objavljeno v Dolenjskem listu.
3. člen
Podjetja in druge organizacije, organi in društva, delovni ljudje in občani lahko podajo pisne pripombe, mnenja in druge predloge na kraju razgrnitve ali pa jih pošljejo Sekretariatu za varstvo okolja in urejanje prostora, Zavodu za družbeno planiranje in urbanistično načrtovanje občine Novo mesto, Ljubljanska cesta 2.
Št. 352-012/92
Novo mesto, dne 4. maja 1993.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Novo mesto
mag. Boštjan Kovačič l. r.