Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/1993 z dne 14. 5. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/1993 z dne 14. 5. 1993

Kazalo

1098. Sklep o določitvi odstotka od poprečne gradbene cene m2 stanovanjske hiše, ki služi kot pripomoček za določitev vrednosti stavbnega zemljišča in o določitvi vrednosti elementov za izračun valorizirane vrednosti stanovanjske hiše oziroma stanovanja v občini Krško, stran 1337.

Na podlagi 58. člena Odloka o pristojnostih in sestavi zborov občinske skupščine (Uradni list SRS, št. 3/90) je Izvršni svet Skupščine občine Krško na seji dne 29. 4. 1993 sprejel
SKLEP
o določitvi odstotka od poprečne gradbene cene m2 stanovanjske hiše, ki služi kot pripomoček za določitev vrednosti stavbnega zemljišča in o določitvi vrednosti elementov za izračun valorizirane vrednosti stanovanjske hiše oziroma stanovanja v občini Krško
1. člen
Poprečna gradbena cena za m2 stanovanjske površine na dan 31. 12. 1992 znaša 73.002 SIT.
2. člen
Odstotek od poprečne gradbene cene za določitev koristi za stavbno zemljišče v letu 1993 znaša:
– za ureditveno območje naselja tipa E (Krško) -1,1% (803,03 SIT/m2).
– za ureditveno območje naselja tipa D/Leskovec pri Krškem, Brestanica, Senovo, Kostanjevica) -0,9% (657,02 SIT/m2)
– za ureditveno območje naselij tipa C2 (Raka, Podbočje, Koprivnica) -0,8% (584,02 SIT/m2)
– za ureditveno območje naselij tipa Čl (Veliki Podlog, Drnovo, Zdole, Vel. Trn, Dolenja vas, Senuše, Gora, Rožno, Gorenji Leskovec, Brezje, Črneča vas) - 0,7% (511,02 SIT/m2)
– za ureditvena območja vseh ostalih naselij -0,6% (438,02 SIT/m2)
3. člen
Stroški za komunalno urejanje zemljišča znašajo 15% od poprečne gradbene cene (10.950 SIT/m2) od tega za:
– individualno komunalno potrošnjo         -40% (4.380 SIT/m2)
– kolektivno komunalno potrošnjo          -60% (6.570 SIT/m2)
4. člen
Korist za stavbno zemljišče, izračunana na način iz prejšnjih členov tega sklepa, se med letom valorizira v skladu z indeksi za obračun razlik v ceni gradbenih storitev splošnega združenja gradbeništva in IGM Slovenije za ostalo nizko gradnjo. Korist za objekte se revalorizira v skladu z indeksi prej navedenega združenja za ustrezno vrsto gradnje (stanovanjska gradnja, industrijska gradnja, ostala visoka gradnja, gradnja mostov in ostalih objektov).
5. člen
Ta sklep velja kot pripomoček za izračun vrednosti stanovanjskih hiš, stanovanj ter drugih nepremičnin po pravilniku o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti le teh in za izračun sorazmernega dela stroškov priprave in opremljanja stavbnega zemljišča.
6. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listi RS.
Št. 7-385-3/93
Krško, dne 29. aprila 1993.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Krško
Herman Kunej l. r.