Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/1993 z dne 14. 5. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/1993 z dne 14. 5. 1993

Kazalo

1095. Sklep o ukinitvi dobrin v splošni rabi, stran 1335.

Na podlagi 4. člena Odloka o sestavi in pristojnosti zborov Skupščine občine Celje in izvolitvi funkcionarjev občinske skupščine (Uradni list RS, št. 13/90) je Skupščina občine Celje na skupni seji vseh zborov občinske skupščine dne 4. 5. 1993 sprejela
SKLEP
o ukinitvi dobrin v splošni rabi
1. člen
S tem sklepom se ukinja status zemljišč v splošni rabi, označenih z naslednjimi parc. številkami:
1726/2 dvorišče 352 m2 vpisanih pri vl. št. 761 k.o. Sp.Hudinja
1726/4 pot 12 m2 vpisanih pri vl. št. 761 k.o. Sp.Hudinja
2564/3 pot 20 m2 vpisanih pri vl. št. 1458 k.o. Celje
1173/6 ulica 57 m2 vpisanih pri vl. št. 978 k.o. Ostrožno
2500/1 travnik 1096 m2 vpisanih pri vl. št. 1458 k.o. Celje
neplodno 30 m2 vpisanih pri vl. št. 1458 k.o. Celje
2500/2 neplodno 418 m2 vpisanih pri vl. št. 1458 k.o. Celje
dvorišče 55 m2 vpisanih pri vl. št. 1458 k.o. Celje
1634/6 cesta 374 m2 vpisanih pri vl. št. 515 k.o. Teharje
1634/7 cesta 208 m2 vpisanih pri vl. št. 515 k.o. Teharje
2. člen
Nepremičnine iz prejšnjega člena tega sklepa prenehajo imeti značaj dobrine v splošni rabi in postanejo družbena lastnina v uporabi občine Celje.
3. člen
Sklep prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 466-78/92-5
Celje, dne 4. maja 1993.
Predsednik
Skupščine občine Celje
Anton Rojec, dipl. jur. l. r.