Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/1993 z dne 14. 5. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/1993 z dne 14. 5. 1993

Kazalo

1092. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna občine Celje za leto 1992, stran 1330.

Na podlagi 29. člena Zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90, 34/91) je Skupščina občine Celje na sejah zborov dne 4. maja 1993 sprejela
ODLOK
o potrditvi zaključnega računa proračuna občine Celje za leto 1992
1. člen
Potrdi se zaključni račun proračuna občine Celje za leto 1992, katerega sestavni del je zaključni račun rezervnega sklada in sredstev za zdravstveno varstvo živali.
2. člen
1. Zaključni račun proračuna izkazuje:                   SIT
– prihodke                           2.011,554.768,00
– odhodke                           2.011,554.768,00
– presežek prihodkov nad odhodki                       -
2. Zaključni račun rezervnega sklada izkazuje:
– prihodke                             3,937.666,20
– odhodke                             3,937.666,20
– presežek prihodkov nad odhodki                       -
3. Zaključni račun sredstev za zdravstveno varstvo živali izkazuje: 
– prihodke                            13,838.570,00
– odhodke                             13,305.035,20
– presežek prihodkov nad odhodki                       -
3. člen
Presežek prihodkov nad odhodki po zaključnem računu sredstev za zdravstveno varstvo živali 533.534,80 SIT se prenese v naslednje leto med prihodke za leto 1993.
4. člen
Odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40200-01/92
Celje, dne 4. maja 1993.
Predsednik
Skupščine občine Celje
Anton Rojec, dipl. jur. l. r.