Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/1993 z dne 14. 5. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/1993 z dne 14. 5. 1993

Kazalo

1091. Sklep o soglasju k ceni odvoza s specialnim vozilom, stran 1330.

Na podlagi 129. člena Statuta mesta Ljubljane (Uradni list SRS, št. 13/86 in Uradni list RS, št. 21/91) in 37. člena Odloka o ureditvi cestnega prometa (Uradni list RS, št. 2/92) je Izvršni svet Skupščine mesta Ljubljane sprejel na 159. seji dne 4. 5. 1993
SKLEP
o soglasju k ceni odvoza s specialnim vozilom
1. člen
S tem sklepom daje Izvršni svet Skupščine mesta Ljubljane predhodno soglasje k ceni odvoza s specialnim vozilom – pajkom:
                                 SIT
– intervencijski odvoz vozila na deponijo           5.000
– plačilo na mestu prekrška (brez odvoza)           2.000
– parkiranje intervencijsko odstranjenih vozil      na dan 220
Cena odvoza je sestavljena iz deleža za enostavno reprodukcijo (ER) in deleža za razširjeno reprodukcijo (RR).
Razmerje med ER in RR je:
– odvoz s specialnim vozilom:          ER = 80%, RR = 20%.
Sredstva zbrana iz naslova RR je JP Parkirišča dolžno tedensko nakazovati na žiro račun mesta Ljubljane, št. 50100-637-5056005 z oznako »Sredstva za promet.«
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 70/10-1993
Ljubljana, dne 5. maja 1993.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine mesta Ljubljane
Marjan Vidmar l. r.