Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/1993 z dne 14. 5. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/1993 z dne 14. 5. 1993

Kazalo

1090. Sklep o določitvi parkirnine na javnih parkirnih površinah, stran 1330.

Na podlagi 129. člena Statuta mesta Ljubljane (Uradni list SRS, št. 13/86 in Uradni list RS, št. 21/91) in drugega odstavka 20. člena Odloka o ureditvi cestnega prometa (Uradni list RS, št. 2/92) je Izvršni svet Skupščine mesta Ljubljane sprejel na 159. seji dne 4. 5. 1993
SKLEP
o določitvi parkirnine na javnih parkirnih površinah
1. člen
S tem sklepom se določajo parkirnine za parkiranje motornih vozil na javnih parkirnih površinah, kjer se plačuje parkirnina in na javnih parkirnih površinah, kjer je parkiranje časovno omejeno in urejeno s parkirnimi urami.
2. člen
Višina parkirnine je:
1. Parkiranje osebnih vozil:
                                    SIT
– I. tarifa – za vsako začeto uro                   70
– II. tarifa – za vsaki dve začeti uri                110
– mesečna tarifa (nalepke)                     10.000
– III. tarifa – za en dan                       110
– parkirne ure – za vsake začete 1/2 ure           1 žeton LPP
Parkirišča, na katerih velja I. tarifa so: Pogačarjev trg, Krekov trg in Trg Republike.
Parkirišča, na katerih velja I. tarifa so: Pogačarjev trg, trg, Novi trg, Trg Francoske revolucije, Gosposka ulica, Turjaška ulica, Petkovškovo nabrežje, Kersnikova jama, hotel Turist, ob Metelkovi ulici, ob Komenskega ulici, ob Vilharjevi cesti, ob Tivolski cesti in pri Slovenijalesu.
Parkirišče, na katerem velja III. tarifa je: Tivoli.
Povprečnina za I. in II. tarifo se obračuna v višini 10-urnega parkiranja. Povprečnine se Zaračuna v primeru izgube parkirnega listka.
2. Parkiranje avtobusov:
– tarifa – za vsako začeto uro                  150 SIT
Povprečnina se obračunava v višini 10-urnega parkiranja.
Povprečnina se zaračuna v primeru izgube parkirnega listka.
3. Parkiranje tovornih vozil:
                                    SIT
– tovornjak – za vsako začeto uro                   80
– tovornjak s prikolico – za vsako začeto uro             110
– mesečna tarifa                          11.000
4. Parkiranje na avtosejmu:
– motorno kolo                            150
– osebni avto                             600
– priklopnik                             350
– tovornjak                              700
– tovornjak s prikolico                       1.400
– ogled avtosejma                           150
3. člen
Parkirnina je sestavljena iz deleža za enostavno reprodukcijo (ER) in deleža za razširjeno reprodukcijo (RR).
Razmerje med ER in RR po parkiriščih je:
1. parkiranje osebnih vozil:              ER = 45%, RR = 55%
2. parkiranje avtobusov:                ER = 45%, RR = 55%
3. parkiranje tovornih vozil:             ER = 60%, RR = 40%
4. avtosejem:                     ER = 70%, RR = 30%
Sredstva zbrana iz naslova RR so upravljalci parkirišč dolžni tedensko nakazovati na žiro račun Mesta Ljubljane št. 50100-637-5056005 z oznako »Sredstva za promet«.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 70/9-1993
Ljubljana, dne 5. maja 1993.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine mesta Ljubljane
Marjan Vidmar l. r.