Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/1993 z dne 14. 5. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/1993 z dne 14. 5. 1993

Kazalo

1088. Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o izdaji blagajniških zapisov Banke Slovenije v tujem denarju, stran 1328.

Na podlagi 25. in 29. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I), Sklepa o izdajanju blagajniških zapisov Banke Slovenije (Uradni list RS, št. 28/91, 3/92 in 38/92) izdaja guverner Banke Slovenije
SKLEP
o spremembi in dopolnitvi sklepa o izdaji blagajniških zapisov Banke Slovenije v tujem denarju
1. V sklepu o izdaji blagajniških zapisov Banke Slovenije v tujem denarju (Uradni list RS, št. 1/92 in 34/92) se za 10. točko doda nova 11. točka, ki se glasi:
"11. Blagajniški zapisi vpisani po tem sklepu, so lahko nominirani tudi v USD. Blagajniški zapisi, nominirani v USD se vpisujejo v znesku, zaokroženem na štirideset tisoč USD.
Obrestna mera za blagajniški zapis, vpisan v USD znaša:
z rokom dospelosti 60 dni 2,85% letno,
z rokom dospelosti 90 dni 2,90% letno,
z rokom dospelosti 120 dni 2,95% letno.
Določbe tega sklepa se glede vpisa, izplačila in drugih pogojev v celoti smiselno uporabljajo tudi za blagajniške zapise nominirane v USD."
2. Dosedanja 11. točka postane 12. točka.
3. Ta sklep začne veljati z dnem podpisa.
Št. BZ 1-7/93
Ljubljana, dne 10. maja 1993.
Guverner
dr. France Arhar l. r.