Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/1993 z dne 14. 5. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/1993 z dne 14. 5. 1993

Kazalo

1085. Odredba o določitvi organov, ki sta krajevno pristojna za odločanje o zadevah glede pravic tujcev, ki imajo stalno prebivališče v tujini, stran 1322.

Na podlagi drugega odstavka 115. člena Zakona o temeljnih pravicah vojaških invalidov in družin padlih borcev (Uradni list SFRJ, št. 68/81, 41/83, 75/85, 44/89, 87/89, 20/90 in 42/90) v zvezi s 4. členom Ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja ministrica za delo, družino in socialne zadeve
ODREDBO
o določitvi organov, ki sta krajevno pristojna za odločanje o zahtevah glede pravic tujcev, ki imajo stalno prebivališče v tujini
1. O zahtevah tujcev, ki imajo stalno prebivališče v tujini, za uveljavitev pravic iz Zakona o temeljnih pravicah vojaških invalidov in družin padlih borcev, odločata na prvi stopnji organa, pristojna za odločanje o pravicah iz navedenega zakona:
1) organ, pristojen za območje občine Koper – za tujce, državljane Republike Italije z območja Dežele Furlanije-Julijske krajine;
2) organ, pristojen za območje občine Ljubljana Center – za tujce, razen tujcev, navedenih v točki 1).
2. Z dnem, ko začne veljati ta odredba, se preneha uporabljati navodilo o organih, ki so krajevno pristojni za odločanje o zadevah glede pravic tujcev, ki imajo stalno prebivališče v tujini (Uradni list SFRJ, št. 7/82).
3. Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 591-05/2-93
Ljubljana, dne 12. maja 1993.
Jožica Puhar l. r.
Ministrica za delo,
družino in socialne zadeve