Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/1993 z dne 14. 5. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/1993 z dne 14. 5. 1993

Kazalo

1084. Navodilo o primerih in pogojih, pod katerimi se ne vplačuje varščina iz 310. člena Carinskega zakona, stran 1321.

Na podlagi 4. člena Ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o neodvisnosti in samostojnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I), 311. člena Carinskega zakona (Uradni list SFRJ, št. 10/76, 36/79, 12/82, 61/82, 7/84, 25/85, 38/86, 28/88, 40/89, 70/89 in 21/90) ter 24. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) predpisuje minister za finance
NAVODILO
o primerih in pogojih, pod katerimi se ne vplačuje varščina iz 310. člena Carinskega zakona
1. člen
Varščina iz 310. člena Carinskega zakona se ne vplačuje za blago, ki se začasno uvaža, in sicer:
1. za blago, ki se začasno uvaža zaradi popravila;
2. za blago, ki se začasno uvaža zaradi preizkušanja, prikazovanja ali opravljanja poskusov, če ga je tuji lastnik dal brezplačno in za določen čas;
3. za blago, ki se začasno uvaža zaradi razstavljanja na mednarodnih sejmih, razstavah in drugih prireditvah – za blago, ki je predmet razstavljanja in za predmete, ki se uporabljajo za urejanje sejemskih oziroma razstavitvenih prostorov;
4. za živali, instrumente, rekvizite in druge predmete, če so namenjeni za kulturnoumetniške, športne in druge prireditve oziroma za snemanje filmov;
5. za embalažo, tovorni in zaščitni pribor ipd., ki so namenjeni za dostavo ali odpravo blaga, če so tuja last;
6. za tehnično dokumentacijo za podjetja in zasebnike, če so namenjeni za izdelavo ponudb za izvoz blaga in storitev;
7. za opremo, če je namenjena za potrebe vladnih in nevladnih mednarodnih ter meddržavnih organizacij ali mednarodnih oziroma meddržavnih komisij, katerih sedež je na ozemlju Republike Slovenije;
8. za opremo, razen osebnih motornih vozil, če je namenjena za potrebe predstavništev tujih podjetij v Republiki Sloveniji oziroma za potrebe tujih dopisništev v Republiki Sloveniji;
9. za opremo, če je namenjena za odvrnitev neposredne nevarnosti epidemij, elementarnih ali drugih naravnih nesreč oziroma za odpravo njihovih neposrednih posledic;
10. za jahte, jadrnice in druga plovila s pripadajočimi plavajočimi privezi in priborom za sidrenje, če so namenjena za šport in razvedrilo, pod pogojem, da jih začasno uvaža podjetje ali zasebnik, ki je registriran za opravljanje dejavnosti posojanja tujih jaht, jadrnic in drugih plovil, na podlagi pogodbe, sklenjenih s tujimi športnimi klubi in njihovimi zvezami, da bi jih oddali tujim turistom -članom teh klubov in njihovih zvez za uporabo v Republiki Sloveniji;
11. za gospodinjske predmete, osebna motorna vozila in motorna kolesa, ki ga začasno uvažajo domače in tuje fizične osebe, ki prihajajo na začasno bivanje v Republiko Slovenijo, razen za blago, ki ga začasno uvažajo tuji državljani, vpisani kot redni slušatelji na višjih in visokih šolah v Sloveniji, vštevši tudi tretjo stopnjo študija, tuji državljani, ki prihajajo v Slovenijo na specializacijo na fakultete in inštitute ter druge znanstvenoraziskovalne ustanove, in tuji državljani, vpisani kot redni slušatelji na vojaških šolah v Sloveniji.
2. člen
Z dnem uveljavitve tega navodila se preneha uporabljati navodilo o primerih in pogojih, pod katerimi se ne vplačuje varščina iz 310. člena Carinskega zakona (Uradni list SFRJ, št, 50/86, 10/87 in 45/90).
3. člen
To navodilo začne veljati 14. maja 1993.
Št. 418-24/93
Ljubljana, dne 23. aprila 1993.
Minister za finance
Mitja Gaspari l. r.