Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1993 z dne 7. 5. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1993 z dne 7. 5. 1993

Kazalo

1079. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o načinu izračunavanja zneska sredstev za plače, regresa za letni dopust in jubilejnih nagrad, načinu sestavljanja obračuna ter pošiljanja tega obračuna službi družbenega knjigovodstva, stran 1282.

Na podlagi 19. člena zakona o načinu obračunavanja in izplačevanja plač (Uradni list RS, št. 13/93 in 17/93) predpisuje ministrica za delo, družino in socialne zadeve
PRAVILNIK O SPREMEMBAM IN DOPOLNITVAH
PRAVILNIKA
o načinu izračunavanja zneska sredstev za plače, regresa za letni dopust in jubilejnih nagrad, načinu sestavljanja obračuna ter pošiljanja tega obračuna službi družbenega knjigovodstva
1. člen
V drugem odstavku 3. člena pravilnika o načinu izračunavanja zneska sredstev za plače, regresa za letni dopust in jubilejnih nagrad, načinu sestavljanja obračuna ter pošiljanja tega obračuna službi družbenega knjigovodstva (Uradni list RS, št. 18/93) se:
– prva alinea zap. št. 3 spremeni tako, da se glasi: – za marec 1993:
– (število delavcev, izračunanih iz delovnih ur v marcu 1993: povprečno število delavcev, izračunano iz delovnih ur v obdobju od septembra do novembra 1992)
– za zap. št. 19 in zap. št. 21: (število delavcev, izračunano iz delovnih ur v marcu 1993: število delavcev, izračunano iz delovnih ur v februarju 1993)";
– za prvim odstavkom zap. št. 11 doda drugi odstavek, ki se glasi:
"V primeru, če je vrednost zap. št. 11 manjša od nič, se zap. št. 11 ne izpolni. ";
– prva alinea drugega odstavka zap. št. 13 spremeni tako, da se glasi:
"- za marec 1993: zap. št. 7 iz G-1";
– prvi odstavek zap. št. 20 spremeni tako, da se glasi: "Vpiše se dovoljeni znesek sredstev za zajamčene plače za februar 1993. ".
2. člen
V drugem odstavku 4. člena se formula iz četrte alinee zap. št. 3 spremeni tako, da se glasi: "((1. stolpec x 2. stolpec x zap. št. 2) + 3. stolpec) ".
3. člen
V drugem odstavku 6. člena se:
– v zap. št. 12 formula za izplačilo drugega dela regresa za letni dopust spremeni tako, da se glasi: "(zap. št. 5 iz predhodnega Rx zap. št. 10 x 0,60 x zap. št. 11)";
– v zap. št. 14 besedilo prve in druge alinee drugega odstavka spremeni tako, da se glasi:
"- izplačilo drugega dela regresa: (((zap. št. 10 x 0,60 x zap. št. 11) – ((1,000 – zap. št. 5 iz predhodnega R) x zap. št. 10 x 0,60 x zap. št. 11) – zap. št. 13): (zap. št. 10 x 0,60 x zap. št. 11))
– izplačilo nadaljnjih delov regresa: (((zap. št. 10 x 0,60 x zap. št. 11)- ((1,000 -zap. št. 14 iz predhodnega R) x zap. št. 10 x 0,60 x zap. št. 11) – zap. št. 13): (zap. št. 10 x 0,60 x zap. št. 11))";
– v zap. št. 16 formula za izplačilo drugega dela regresa za letni dopust spremeni tako, da se glasi: "(zap. št. 9 iz predhodnega R x zap. št. 10 x zap. št. 15)";
– v zap. št. 18 besedilo prve in druge alinee drugega odstavka spremeni tako, da se glasi:
"- izplačilo drugega dela regresa: (((zap. št. 10 x zap. št. 15) – ((1,000 – zap. št. 9 iz predhodnega R) x zap. št. 10 x zap. št. 15) – zap. št. 17): (zap. št. 10 x zap. št. 15))
– izplačilo nadaljnjih delov regresa:• (((zap. št. 10 x zap. št. 15) – ((1,000 – zap. št. 18 iz predhodnega R) x zap. št. 10 x zap. št. 15) – zap. št. 17): (zap. št. 10 x zap. št. 15))".
4. člen
V obrazcu G-2 se:
– prva alinea zap. št. 3 spremeni tako, da se glasi: "- za marec 1993:
– (število delavcev, izračunanih iz delovnih ur v marcu 1993: povprečno število delavcev, izračunano iz delovnih ur v obdobju od septembra do novembra 1992)
– za zap. št. 19 in zap. št. 21: (število delavcev, izračunano iz delovnih ur v marcu 1993: število delavcev, izračunano iz delovnih ur v februarju 1993)";
– prva alinea zap. št. 13 se spremeni tako, da se glasi: "- za marec 1993: zap. št. 7 iz G-1";
– zap. št. 20 spremeni tako, da se glasi: "Dovoljeni znesek sredstev za zajamčene plače za februar 1993. ".
5. člen
V obrazcu NG se:
– v 2. stolpcu zap. št. 3 črtata besedi "iz ur";
– formula iz zap. št. 3 spremeni tako, da se glasi: "((1. stolpec x 2. stolpec x zap. št. 2) + 3. stolpec)".
6. člen
V obrazcu R se:
– v zap. št. 12 formula za izplačilo drugega dela regresa za letni dopust spremeni tako, da se glasi: "(zap. št. 5 iz predhodnega R x zap. št. 10 x 0,60 x zap. št. 11)";
– v zap. št. 14 besedilo prve in druge alinee spremeni tako, da se glasi:
"- izplačilo drugega dela regresa: (((zap. št. 10 x 0,60 x zap. št. 11) – ((1,000 – zap. št. 5 iz predhodnega R) x zap. št. 10 x 0,60 x zap. št. 11) – zap. št. 13): (zap. št. 10 x 0,60 x zap. št. 11))
— izplačilo nadaljnjih delov regresa: (((zap. št. 10 x 0,60 x zap. št. 11) – ((1,000 – zap. št. 14 iz predhodnega R) x zap. št. 10 x 0,60 x zap. št. 11) – zap. št. 13): (zap. št. 10 x 0,60 x zap. št. 11))";
– v zap. št. 16 formula za izplačilo drugega dela regresa za letni dopust spremeni tako, da se glasi: "(zap. št. 9 iz predhodnega R x zap. št. 10 x zap. št. 15)";
– v zap. št. 18 besedilo prve in druge alinee spremeni tako, da se glasi:
"- izplačilo drugega dela regresa: (((zap. št. 10 x zap. št. 15) – ((1,000 – zap. št. 9 iz predhodnega R) x zap. št. 10 x zap. št. 15) – zap. št. 17): (zap. št. 10 x zap. št. 15))
– izplačilo nadaljnjih delov regresa: (((zap. št. 10 x zap. št. 15) – ((1,000 – zap. št. 18 iz predhodnega R) x zap. št. 10 x zap. št. 15) – zap. št. 17): (zap. št. 10 x zap. št. 15))".
7. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 141-008/93
Ljubljana, dne 4. maja 1993.
Ministrica
za delo, družino
in socialne zadeve
Jožica Puhar l. r.