Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1993 z dne 7. 5. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1993 z dne 7. 5. 1993

Kazalo

1078. Sklep o javni razgrnitvi osnutkov prostorskih ureditvenih pogojev za del območja občine Žalec z oznako PUP 3 in PUP 4, stran 1282.

Na podlagi 37. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90) ter 202. člena Statuta občine Žalec (Uradni list SRS, št. 46/86, 40/87 in Uradni list RS, št. 5/91-I) je Izvršni svet Skupščine Žalec na seji dne 20. aprila 1993 sprejel
SKLEP
o javni razgrnitvi osnutkov prostorskih ureditvenih pogojev za del območja občine Žalec z oznako PUP 3 in PUP 4
I
Javno se razgrneta osnutka prostorskih ureditvenih pogojev za del območja občine Žalec z oznako PUP 3 in za del območja občine Žalec z oznako PUP 4, ki jih je izdelal Razvojni center Celje – Planiranje pod št. 702/90 v decembru 1992.
II
Osnutek prostorskih ureditvenih pogojev za del območja občine Žalec z oznako PUP 3 bo javno razgrnjen v prostorih občinskega sekretariata za varstvo okolja in urejanje prostora Žalec in v prostorih Krajevnih skupnosti Prebold, Sešče pri Preboldu, Griže in Liboje.
Osnutek prostorskih ureditvenih pogojev za del območja občine Žalec z oznako PUP 4 bo javno razgrnjen v prostorih občinskega sekretariata za varstvo okolja in urejanje prostora Žalec v prostorih Krajevnih skupnosti Braslovče, Vransko in Tabor.
Javna razgrnitev poteka 30 dni od objave sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije.
III
Pisne pripombe in predloge k osnutku lahko podajo delovni ljudje in občani, podjetja, druge organizacije, organi in skupnosti in jih posredujejo na sekretariat za varstvo okolja in urejanje prostora občine Žalec.
IV
V času javne razgrnitve bodo izvedene javne obravnave, ki jih bodo organizirali Sekretariat za varstvo okolja in urejanje prostora občine Žalec in krajevne skupnosti. O kraju in času javne obravnave bodo občani na primeren način obveščeni.
V
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-002/93-04; 352-003/93-04
Žalec, dne 20. aprila 1993.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Žalec
Boris Krajnc, dipl. ek. l. r.