Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1993 z dne 7. 5. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1993 z dne 7. 5. 1993

Kazalo

1068. Pravilnik o pogojih in načinu oddaje določenih del, ki se financirajo iz proračuna občine Kranj, stran 1269.

Na podlagi 20. člena Zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90, 34/91, 30/92 in 7/93) in 244. člena Statuta občine Kranj (Uradni vestnik Gorenjske, št. 25/82) je Izvršni svet Skupščine občine Kranj na 127. seji dne 31. 3. 1993 sprejel
PRAVILNIK
o pogojih in načinu oddaje določenih del, ki se financirajo iz proračuna občine Kranj
1. člen
S Pravilnikom o načinu in pogojih za oddajo določenih del, ki se financirajo iz proračuna občine Kranj (v nadaljevanju: pravilnik) se določajo način, postopek in pogoji za oddajo del s pogodbo na podlagi javnega razpisa za določene naloge, ki se v celoti ali delno financirajo iz proračuna občine Kranj.
2. člen
Pravilnik velja za oddajo naslednjih del:
– izdelava investicijsko-tehnične dokumentacije,
– gradnja objektov ali njihovih delov,
– vzdrževalna dela (investicijsko in sprotno oziroma tekoče vzdrževanje),
– rekonstrukcije in adaptacije objektov, naprav ali njihovih delov,
– montaža, dobava ter vgraditev napeljav, naprav in opreme,
– nakup opreme,
– raziskovalne naloge in druge intelektualne storitve,
– storitve.
3. člen
Glede pogojev in načina oddaje del iz prejšnjega člena se uporabljajo določbe odredbe o pogojih in načinu javnega razpisa za oddajo določenih del, ki se financirajo iz proračuna Republike Slovenije (v nadaljevanju: odredba, Uradni list RS, št. 24/92).
4. člen
Poleg primerov, določenih v 33. členu odredbe, sme uporabnik oddati dela izvajalcu z neposredno pogodbo tudi v primeru, če pogodbena vrednost ne presega zneska, ki je za posamezno leto določen s proračunom Republike Slovenije.
5. člen
Ta pravilnik prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 351-04/93-04
Kranj, dne 31. marca 1993.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Kranj
Peter Orehar l. r.