Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1993 z dne 7. 5. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1993 z dne 7. 5. 1993

Kazalo

1067. Odlok o spremembah Odloka o območjih naselij ter imenih naselij in ulic v občini Kranj, stran 1269.

Na podlagi 8. člena Zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80, 42/90 in 8/ 89) ter 10. člena Odloka o sestavi, pristojnostih in volitvah v zbore SO Kranj (Uradni vestnik Gorenjske, št. 1/90) je Skupščina občine Kranj na 24. seji zbora krajevnih skupnosti dne 21. 4. 1993 sprejela
ODLOK
o spremembah Odloka o območjih naselij ter imenih naselij in ulic v občini Kranj
1. člen
V Odloku o območjih naselij ter imenih naselij in ulic v občini Kranj (Uradni vestnik Gorenjske, št. 7/89 in 11/89 ter Uradni list RS, št. 29/91, 51/92) se besedilo 2. člena spremeni tako, da se glasi:
– v naselju Kranj s šifro naselja 035 se
pri šifri ulice 0108 Titov trg preimenuje v Glavni trg, pri šifri ulice 0117 Ulica Moša Pijade v Zoisovo ulico
in
pri šifri ulice 0147 Ulica Veljka Vlahoviča v Gogalovo ulico.
– v naselju Naklo s šifro naselja 048 se
pri šifri ulice 0002 Cesta 26. julija preimenuje v Glavno ulico,
pri šifri ulice 0011 Pot Mihe Fistra v Turistično ulico
in
pri šifri ulice 0051 Ulica Jožeta Poličarja v Kranjsko cesto.
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 10-015-43/93
Kranj, dne 21. aprila 1993.
Predsednik
zbora krajevnih skupnosti
Skupščine občine Kranj
Darko Jarc l. r.