Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1993 z dne 7. 5. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1993 z dne 7. 5. 1993

Kazalo

1066. Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta M-1 Pod skalco, stran 1268.

Na podlagi 37. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 26/90) in 119. člena Statuta občine Kamnik (Uradni list SRS, št. 6/86, 31/86) je Izvršni svet Skupščine občine Kamnik na seji dne 21. 4. 1993 sprejel
SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta M-1 Pod skalco
1. člen
Javno se razgrne osnutek ureditvenega načrta M-1 Pod skalco, ki ga je izdal Razvojni zavod Domžale pod številko 24/93.
2. člen
Osnutek ureditvenega načrta iz 1. člena sklepa bo razgrnjen v prostorih Skupščine občine Kamnik, Titov trg 1, ter v prostorih Krajevne skupnosti Mekinje, 30 dni od objave sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije.
V času javne razgrnitve bo na sedežu Skupščine občine Kamnik organizirana tudi javna obravnava osnutka. Obvestilo o času in kraju bo objavljeno v Kamniškem občanu.
3. člen
Podjetja in druge organizacije, organi in društva in občani lahko podajo pisne pripombe, mnenja in predloge na kraju razgrnitve ali pa jih pošljejo Sekretariatu za prostorsko urejanje in varstvo okolja, Zavodu za urbanistično načrtovanje občine Kamnik, Titov trg 1.
Rok za pripombe poteče zadnji dan razgrnitve.
Št. 021-16/93-9
Kamnik, dne 21. aprila 1993.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Kamnik
Mihael Novak, dipl. ek. l. r.