Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1993 z dne 7. 5. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1993 z dne 7. 5. 1993

Kazalo

1062. Sklep o valorizaciji taksnih tarif, stran 1267.

Na podlagi 1. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnih taksah v občini Gornja Radgona (Uradne objave, št. 10/90) in na podlagi 270. člena Statuta občine Gornja Radgona (Uradne objave, št. 41/81, 7/86, 1/87 in 9/89) je Izvršni svet SO Gornja Radgona na 7. redni seji dne 22. 4. 1993 sprejel naslednji
SKLEP
1. Za leto 1993 se valorizirajo takse tarife, določene v maju leta 1991 na naslednji način:
Tar. št. 1
- za uporabo glasbenih avtomatov v javnih lokalih
se plača od avtomata letno 3.000,00 SIT.
Tar. št. 2
- za uporabo igralnih sredstev v javnih lokalih se
plača letno:                         SIT
a) za biljard (navaden ali avtomatski)           1.500
b) za avtomat, kegljišče po stezi              5.000
c) druga igralna sredstva                  4.000
Tar. štev. 3
- za uporabo javnega pločnika pred
poslovnim prostorom:
a) od 1 m2 izkoriščene površine letno             500
b) za občasno uporabo 1 m2 izkoriščene
površine dnevno                        100
Tar. št. 4
- za reklamne napise, ki so postavljeni, pritrjeni ali
drugače označeni na javnih mestih:
a) če je trajnega značaja – letno, glede na velikost
do 2 m2                           2.000
od 2 m2 do 5 m2                       3.500
nad 5 m2                          4.000
b) če je občasnega značaja – dnevno glede na velikost:
do 2 m2                            400
od 2 m2 do 5 m2                        700
nad 5 m2                           900
2. Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 432-2/92-05
Gornja Radgona, dne 23. aprila 1993.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Gornja Radgona
Miha Vodenik l. r.