Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1993 z dne 7. 5. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1993 z dne 7. 5. 1993

Kazalo

1060. Sklep o določitvi višine letnih povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki cest za traktorje in njihova priklopna vozila, stran 1266.

Na podlagi 38. in 40. člena Zakona o cestah (Uradni l. SRS, št. 2/88) in 4. odstavka 12. člena Ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev IX. do LXXXIX. k Ustavi SR Slovenije (Uradni l. SRS, št. 32/89), 40. člena Statuta občine Črnomelj (Uradni l. št. 3/93) je Izvršni svet Skupščine občine Črnomelj na seji dne 15. 4. 1993 sprejel
SKLEP
o določitvi višine letnih povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki cest za traktorje in njihova priklopna vozila
1. člen
S tem sklepom se določijo višine letnih povračil, ki jih plačujejo uporabniki cest za traktorje in njihova priklopna vozila na območju občine Črnomelj.
2. člen
Višina povračil za uporabo cest za dobo 12 mesecev znaša:
1. Za traktorje:           SIT
- do 30 kw             2.000
- od 31 kw do 40 kw        2.600
- od 41 kw do 50 kw        3.400
- od 51 kw do 80 kw        3.900
- nad 81 kw            4.500
2. Za priklopna vozila
- za vsako tono nosilnosti     2.000
3. člen
Imetniki traktorja in priklopnega vozila (prikolice), plačujejo povračilo za uporabo cest pred evidentiranjem vozila, oziroma pred podaljšanjem prometnega dovoljenja v enkratnem znesku za 12 mesecev vnaprej.
4. člen
Če imetnik traktorja ali priklopnega vozila (prikolice) vozilo odjavi pred iztekom dobe, za katero je plačal povračilo, lahko zahteva vračilo plačanega povračila za preostale cele mesece v roku 30 dni po odjavi iz uporabe.
5. člen
Povračila po tem sklepu se zbirajo v proračunu občine in se uporabljajo za vzdrževanje in obnovo javnih poti po krajevnih skupnostih.
Zbrana sredstva se razdelijo po krajevnih skupnostih tako, da vsaka krajevna skupnost prejme toliko sredstev, kot so jih vplačali lastniki traktorjev in njihovih priklopnih vozil, registriranih iz območja posamezne krajevne skupnosti.
6. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 343-2/93
Črnomelj, dne 15. aprila 1993.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Črnomelj
Anton Horvat, dipl. ek. l. r.