Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/1993 z dne 23. 4. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/1993 z dne 23. 4. 1993

Kazalo

973. Odlok o zaključnem računu proračuna občine Trebnje za leto 1992, stran 1054.

Skupščina občine Trebnje je na podlagi 35. člena Zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90, 34/91, 30/92 in 7/93) in Odloka o pristojnosti zborov Skupščine občine Trebnje na skupnem zasedanju vseh zborov dne 7. 4. 1993 sprejela
ODLOK
o zaključnem računu proračuna občine Trebnje za leto 1992
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna občine Trebnje za leto 1992, ki obsega:
1. Zaključni račun proračuna
– prihodki v višini           392,168.105,40
–odhodki v višini            415,485.988,70
– presežek odhodkov           23,317.883,30
2. Zaključni račun rezervnega sklada
– prihodki                 613.299,10
– odhodki                  581.798,10
– presežek prihodkov             31.501,00
2. člen
Presežek odhodkov po zaključnem računu proračuna v znesku 23,317.883,30 SIT se prenese med odhodke proračuna občine Trebnje za leto 1993.
3. člen
Presežek prihodkov po zaključnem računu rezervnega sklada v znesku 31.501 SIT se prenese med prihodke rezervnega sklada občine Trebnje za leto 1993.
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 401-1/93-10
Trebnje, dne 7. aprila 1993.
Predsednik
Skupščine občine Trebnje
Ciril Pungartnik l. r.

AAA Zlata odličnost