Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/1993 z dne 23. 4. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/1993 z dne 23. 4. 1993

Kazalo

963. Odlok o imenovanju nove ulice v naselju Radovljica, stran 1041.

Na podlagi 8. člena Zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80), 15. člena Pravilnika o določanju imen naselij in ulic, ter o označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 11/80) in 6. člena Odloka o organizaciji in delu občinske skupščine (Uradni vestnik Gorenjske, št. 15/89, Uradni list RS, št. 23/91) je Skupščina občine Radovljica na seji zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne 7. aprila 1993 sprejela
ODLOK
o imenovanju nove ulice v naselju Radovljica
1. člen
Imenuje se nova ulica v naselju Radovljica z imenom Ulica Stanka Lapuha.
2. člen
Območje poteka novo imenovane ulice je prikazano v kartografskih prikazih v merilu 1: 5000 v evidenci EHIŠ in ROTE.
Kartografski prikazi so sestavni del tega odloka in se hranijo na Geodetski upravi Radovljica.
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 455-11/1-93
Radovljica, dne 7. aprila 1993.
Predsednik
Skupščine občine Radovljica
Vladimir Černe, dipl. inž. l.r.

AAA Zlata odličnost