Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/1993 z dne 23. 4. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/1993 z dne 23. 4. 1993

Kazalo

948. Sklep o uvedbi samoprispevka v Krajevni skupnosti Razkrižje (Ljutomer), stran 1019.

Na podlagi 3. in 8. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) in 10. člena statuta Krajevne skupnosti Razkrižje je svet krajevne skupnosti na seji dne 19. 4. 1993 sprejel
SKLEP
o uvedbi samoprispevka v Krajevni skupnosti Razkrižje
1. člen
Na podlagi izida referenduma o uvedbi samoprispevka, ki je bil izveden dne 18. 4. 1993 se v Krajevni skupnosti Razkrižje uvede samoprispevek:
1. za območje, ki obsega naselja: Gibina, Razkrižje, Šafarsko in Veščica, kjer so se občani izrekli za uvedbo samoprispevka z 71,55% ter
2. za območje, ki obsega naselja: Globoka, Kopriva in Šprinc, kjer so se občani izrekli za uvedbo samoprispevka z 77,99%.
2. člen
Krajevni samoprispevek plačujejo zavezanci, ki imajo stalno bivališče na območju Krajevne skupnosti Razkrižje na obeh območjih po enakih stopnjah in sicer:
– 2% od osebnih dohodkov zaposlenih zmanjšanih za davke in prispevke, od nadomestil osebnih dohodkov in od plačil po pogodbah o delu,
– 2% od pokojnin,
– 2% od osnove, od katere se plačujejo prispevki za socialno varnost od dohodkov zavezancev, ki opravljajo gospodarsko, poklicno ali drugo dejavnost in 2% od dobička iz teh dejavnosti,
– 2% od osnove, ki ustreza letnemu poprečnemu osebnemu dohodku v Republiki Sloveniji za preteklo leto, zmanjšanem za davke in prispevke, zavezanci ki so začasno zaposleni v tujini ter imajo stalno bivališče in nepremičnine na območju KS Razkrižje,
– 5% letno od vsako leto veljavnega katastrskega dohodka.
Samoprispevka so oproščeni zavezanci, ki jih določa 12. člen zakona o samoprispevku.
3. člen
O uporabi sredstev zbranih s samoprispevkom, ki bi morebiti ostala po zadostitvi potreb, zaradi katerih je bil samoprispevek uveden, odloči svet krajevne skupnosti na podlagi predhodnega večinskega mnenja na zborih krajanov.
4. člen
S samoprispevkom zbrana sredstva se zbirajo na zbiralnem računu Krajevne skupnosti Razkrižje štev. 51930-842-029-82079, ki se vodi pri podružnici SDK Murska Sobota – ekspozitura Ljutomer.
5. člen
Samoprispevek se obračunava, odteguje in izterjuje v skladu z določili 13., 14. in 15. člena zakona o samoprispevku.
6. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 7-9/93
Razkrižje, dne 19. aprila 1993.
Predsednik
Sveta Krajevne skupnosti
Razkrižje
Ivan Golenko, inž. l. r.

AAA Zlata odličnost