Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/1993 z dne 23. 4. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/1993 z dne 23. 4. 1993

Kazalo

946. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Železne dveri, stran 1018.

Na podlagi 3. člena Zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85), 8. člena Zakona o referendumu in drugih oblikah osebnega izjavljanja (Uradni list SRS, št. 23/77) in 13. člena Statuta KS Železne dveri, je Svet KS Železne dveri na seji dne 19. 3. 1993 sprejel
SKLEP
o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Železne dveri
1. člen
Na podlagi odločitve občanov na referendumu, ki je bil 21. 2. 1993, se uvede krajevni samoprispevek za celotno območje Krajevne skupnosti Železne dveri za naselja: Cuber, Gresovščak, Ilovci, Jeruzalem, Plešivica, Radomerje, Radomerščak, Slamnjak in Železne dveri.
2. člen
Krajevni samoprispevek se uvede za obdobje petih let in sicer od 1. 6. 1993 do 31. 5. 1998.
3. člen
S samoprispevkom se bo predvidoma zbralo 17,500.000 SIT in se bodo v celoti porabila za izvajanje sprejetega referendumskega programa, zlasti:
– asfaltiranje in preplastitve cest po dogovorjenem programu,
– vzdrževanje krajevnih makadamskih cest,
– sofinanciranje preplastitev in asfaltiranja lokalnih (občinskih) cest na področju KS,
– urejanje in usposabljanje virov pitne vode in vode za potrebe požarnega varstva,
– financiranje funkcionalne dejavnosti KS,
– sofinanciranje funkcionalne dejavnosti gasilskih društev in drugih društev in organizacij s področja KS.
4. člen
Samoprispevek bodo plačevali občani, ki imajo stalno prebivališče na območju KS Železne dveri in to v višini:
– 3% od neto OD in nadomestil iz delovnega razmerja,
– 3% od neto zavarovalne osnove od samostojnega opravljanja obrtnih dejavnosti,
– 3% od pokojnin (brez varstvenega dodatka),
– 12% od katastrskega dohodka.
5. člen
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci, ki jih določa 12. člen zakona o samoprispevku.
6. člen
Samoprispevek, ki se plačuje od plač iz delovnega razmerja, nadomestil in pokojnin, obračunava in odteguje izplačevalec plač, nadomestil in pokojnin. Samoprispevek od katastrskega dohodka, obrtnih in drugih gospodarskih in negospodarskih dejavnosti pa obračunava in odteguje Republiška uprava za javne prihodke – izpostava Ljutomer.
7. člen
Sredstva, ki se zbirajo iz naslova samoprispevka, se nakazujejo na žiro račun Krajevne skupnosti Železne dveri, št. 51930-840-029-82042.
8. člen
Nadzor nad zbiranjem in uporabo sredstev iz naslova samoprispevka opravlja svet KS Železne dveri, ki najmanj enkrat letno poroča občanom o zbiranju in porabi sredstev samoprispevka.
9. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 6. 1993.
Radomerje, dne 19. marca 1993.
Predsednik
sveta Krajevne skupnosti
Železne dveri
Milan Ščavničar l. r.

AAA Zlata odličnost