Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/1993 z dne 23. 4. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/1993 z dne 23. 4. 1993

Kazalo

936. Odlok o razglasitvi nepremičnin kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Lendava, stran 1009.

Na podlagi 18. in 19. člena Zakona o naravni in kulturni dediščini (Uradni list SRS, št. 1/81 in 42/86) in 7. člena Odloka o pristojnostih zborov SO Lendava (Uradni objave, št. 10/90) je Skupščina občine Lendava na seji zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne 29. 3. 1993 sprejela
ODLOK
o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Lendava
1. člen
Z namenom, da bi zagotovili ohranitev in posebno družbeno varstvo nepremičnih kulturnih in zgodovinskih vrednot, se s tem odlokom razglašajo za nepremičnine kulturne in zgodovinske spomenike deli kulturne dediščine in njihove pritikline, ki imajo posebno kulturno, znanstveno-zgodovinsko in estetsko vrednost.
2. člen
Nepremični kulturni in zgodovinski spomeniki, razglašeni s tem odlokom so po svojih značilnih lastnostih razdeljeni s strokovnimi oznakami v naslednje skupine:
AO – arheološka območja
NO – naselbinska območja
AS – arheološki spomeniki
U – umetnostni in arhitekturni spomeniki
E – etnološki spomeniki
Z – zgodovinski spomeniki
T – tehniški spomeniki
3. člen
Razglašeni kulturni in zgodovinski spomeniki imajo v strokovnih osnovah za posamezni spomenik opis iz naslednjih delov:
– natančna označba spomenika in njegova lokacija
– opis in ovrednotenje spomenika; lastnosti nepremičnine, ki utemeljuje njeno razglasitev za spomenik;
– varstveni režim za spomenik in način rabe
– navedbo, kje je spomenik vrisan v katastrskem načrtu.
4. člen
V občini Lendava se razglašajo za kulturne spomenike spominska območja, ki se delijo na: arheološka območja in naselbinska območja. To so površine ali zemljišča, ki imajo zaradi prisotnosti strnjene skupine posameznih spomenikov na njih značaj spomenika.
 
I. ARHEOLOŠKA OBMOČJA
AO 1 – Brezovica, Selca, eneolitska naselbina
AO 2 – Črenšovci, eneolitska naselbina
AO 3 – Dobrovnik, prazgodovinska naselbina in rimska gomila grobišča
AO 4 – Dolga vas, rimska naselbina
AO 5 – Dolga vas, eneolitska naselbina
AO 6 – Dolina, neolitska naselbina
AO 7 – Gomilice, eneolitska naselbina
AO 8 – Dolnji Lakoš, Oloris, bronastodobna naselbina
AO 9 – Gornji Lakoš, rimska naselbina
AO 10 – Hotiza, gomila in bronastodobna naselbina
AO 11 – Kobilje, zgodnjesrednjeveška in prazgodovinska naselbina
AO 12 – Lendava, Gabor Kert, prazgodovinska naselbina
AO 13 – Lendava, Kapitan Domb, eneolitska naselbina
AO 14 – Mala Polana, gomilno grobišče
AO 15 – Nedelica, gomili in rimska cesta
AO 16 – Gaberje, prazgodovinska naselbina
AO 17 – Renkovci, gomilno grobišče
AO 18 – Strehovci, rimsko gomilno grobišče
AO 19 – Trimlini, neolitska naselbina
AO 20 – Turnišče, prazgodovinska naselbina
 
II. NASELBINSKA OBMOČJA
 
NO 2 – Naselbinsko območje Lendava
NO 3 – Naselbinsko območje "Uj Tomaž" v Lendavskih goricah
5. člen
Razglašajo se za kulturne spomenike nepremični spomeniki, ki se delijo na:
I. arheološke spomenike
II. umetnostne in arhitekturne spomenike (gradovi, meščanska in trška arhitektura, sakralni spomeniki, javni spomeniki, znamenja in vodnjaki)
III. etnološke-spomenike
IV. zgodovinske in memorialne spomenike
V. tehniške spomenike
To so spomeniki vezani na arheološki, umetnostni, arhitekturni, etnološki, tehnični, zgodovinski ali memorialni značaj v določenem prostoru, lahko pa so tudi premičnine v sestavu celostnih spomenikov.
 
I. ARHEOLOŠKI SPOMENIKI
AS 1 – Brezovica, sledovi rimske ceste
AS 2 – Čentiba – Zatok, gomila
AS 3 – Gaberje, gomila
AS 4 – Gomilica, rimska cesta
AS 5 – Kapca, gomila
AS 6 – Gaberje, rimska cesta
AS 7 – Trimlini, gomila
AS 8 – Turnišče, gomila
AS 9 – Turnišče, Popov log, rimsko grobišče
AS 10 – Kobilje – "Turško groblje", gomilno grobišče
 
II. UMETNOSTNI IN ARHITEKTURNI SPOMENIKI
1. Gradovi:
U 1 – Lendava, grad
U 2 – Lendava, Partizanska c. 9 (Spodnji grad)
2. Meščanska in trška arhitektura
U 3 – Lendava, Kovačeva ulica 13
U 4 – Lendava, Partizanska cesta 7
U 5 – Lendava, Partizanska cesta 10
U 6 – Lendava, Partizanska cesta 14
U 7 – Lendava, Partizanska cesta 17 (Weissova hiša)
U 8 – Lendava, Partizanska cesta 18
U 9 – Lendava, Partizanska cesta 19
U 10 – Lendava, Partizanska cesta 20
U 11 – Lendava, Partizanska cesta 24
U 12 – Lendava, Partizanska cesta 30
U 13 – Lendava, Partizanska cesta 33
U 14 – Lendava, Partizanska cesta 36
U 15 – Lendava, Partizanska cesta 38
U 16 – Lendava, Partizanska cesta 42
U 17 – Lendava, Partizanska cesta 44
U 18 – Lendava, Partizanska cesta 52
U 19 – Lendava, Partizanska cesta 64
U 20 – Lendava, Partizanska cesta 70
U 21 – Lendava, Spodnja ulica 5
U 22 – Lendava, Župančičeva ulica 1 (nekdanja židovska šola)
3. Sakralni spomeniki
U 23 – Črenšovci, župna cerkev sv. Križa
U 24 – Dobrovnik, župna cerkev, sv. Jakoba
U 25 – Hotiza, župna cerkev sv. Petra
U 26 – Kobilje, župna cerkev sv. Martina
U 27 – Lendava, Partizanska cesta, evangeličanska cerkev
U 28 – Lendava, Partizanska cesta, župna cerkev sv. Katarine
U 29 – Lendavske gorice, podružna cerkev sv. Trojice
U 31 – Turnišče, Ul. Štefana Kovača, župna cerkev sv. Marije (stara in nova cerkev)
U 32 – Velika Polana, župna cerkev Presvetega srca Jezusovega
4. Znamenja
U 33 – Čentiba, kapela-zvonik pri hiši št. 32
U 34 – Čentiba, Florjanov pil pri hiši št. 55
U 35 – Dobrovnik, kapelica z Janezom Nepomukom
U 36 – Lendava, figuralno znamenje sv. Janeza Nepomuka ob Kolodvorski ulici
U 37 – Lendava, vodnjak pred hišo Kranjčeva ulica13
U 38 – Lendava, Marija na stebru ob cesti Lendava-Varaždin (blizu tovarne Mura)
U 39 – Lendava, kip svetnika ob hiši Partizanska ulica 124
U 40 – Lendavske gorice, znamenje s sv. Ano in Marijo pri cerkvi sv. Trojice
U 41 – Nedelica, znamenje nasproti hiše št. 62 U 42 – Odranci, križ
U 43 – Petišovci, stebrasto znamenje pri hiši Rudarska ulica 35
U 44 – Pince, križ pri hiši Pince št. 15 (pred lesenim vaškim zvonikom)
U 45 – Trimlini, pil ob hiši št. 34
U 46 – Turnišče, kip sv. Janeza Nepomuka na stebru ob križišču Poljske ulice z Ulico Štefana Kovača
U 47 – Turnišče, Ecce homo na stebru pri hiši Prešernova ulica 1
 
III. ETNOLOŠKI SPOMENIKI
E 1 – Čentiba št. 49
E 2 – Čentiba št. 327
E 3 – Dobrovnik št. 295
E 4 – Genterovci, vaški zvonik
E 5 – Genterovci št. 78
E 6 – Hotiza št. 105
E 7 – Hotiza št. 120
E. 8 – Kamovci; vaški zvonik
E 9 – Kobilje št. 38
E 10 – Kobilje št. 66
E 11- Kobilje št. 95
E 12 – Kobilje št. 148
E 13 – Kobilje št. 154
E 14 – Kobilje št. 184 E 15 – Kobilje št. 185
E 16 – Kobilje št. 189
E 17 – Lendavske gorice, Uj Tomaž, klet št. 358
E 18 – Lendavske gorice, Uj Tomaž, klet št. 359
E 19 – Lendavske gorice, Uj Tomaž, klet št. 361
E 20 – Lendavske gorice, Uj Tomaž, klet št. 362
E 21 – Lendavske gorice, Uj Tomaž, klet št. 363
E 22 – Lendavske gorice, Uj Tomaž, klet št. 366
E 23 – Lendavske gorice, Uj Tomaž, klet št. 367
E 24 – Lendavske gorice, Uj Tomaž, klet št. 368
E 25 – Lendavske gorice, Uj Tomaž, klet št. 369
E 26 – Lendavske gorice, Uj Tomaž, klet št. 371
E 27 – Lendavske gorice, Uj Tomaž, klet št. 372
E 28 – Nedelica št. 99
E 29 – Pince, vaški zvonik
E 30 – Pince, gorice, klet št. 110
E 31 – Pince, gorice, klet št. 239
E 32 – Renkovci št. 91
E 33 – Renkovci št. 92
E 34 – Strehovci št. 74
E 35 – Strehovske gorice, klet na parc. št. 199 k.o. Strehovci
E 36 – Strehovske gorice, klet na parc. št. 819, 826 Strehovci
E 37 – Strehovske gorice, klet na parc. št. 49 Strehovci
E 38 – Strehovske gorice, klet na parc. št. 55, 56 Strehovci
E 39 – Strehovske gorice, klet na parc. št. 919 Strehovci
E 40 – Strehovske gorice, klet na parc. št. 1301 Strehovci
E 41 – Turnišče, Prvomajska ul. 21
E 42 – Turnišče, Travniška ul. 4
E 43 – Turnišče, Ul. Štefana Kovača 72
E 44 – Velika Polana št. 209
 
IV. ZGODOVINSKI SPOMENIKI
Z 1 – Lendavske gorice, Kranjčeva zidanica
Z 2 – Mala Polana št. 118, Copekov mlin in tehniški spomenik
Z 3 – Nedelica št. 118, rojstna hiša Štefana Kovača
Z 4 – Srednja Bistrica št. 64, Lebarjeva domačija
Z 5 – Trnje št. 109, domačija Martina Hanca
Z 6 – Velika Polana št. 217, domačija Miška Kranjca
Z 7 – Židovsko pokopališče, Dolga vas
 
V. TEHNIŠKI SPOMENIKI
T 1 – Turnišče, usnjarski muzej
T 2 – Gasilski dom Odranci z eksponati
T 3 – Petišovci, vrtina
6. člen
Opis spomenikov v strokovnih osnovah za razglasitev kulturnih in zgodovinskih spomenikov v občini Lendava, ki jih je izdelal Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine (september 1991) so sestavni del tega odloka in se hrani pri upravnem organu – Oddelek za varstvo okolja in urejanje prostora.
7. člen
Položaj, velikost, oblika in meja posameznih navedenih spominskih območij in spomenikov so vrisani v preglednem katastrskem načrtu v merilu 1:5000, za k. o. Lendava pa v katastrskem načrtu v merilu 1:1000, fotokopija detajlnih listov št. 26., 27 in 28 in so sestavni del tega odloka.
Kopije katastrskih načrtov so na vpogled pri Oddelku za varstvo okolja in urejanje prostora.
8. člen
Lastniki oziroma imetniki pravice uporabe spomenikov smejo opravljati posege na spomenikih razglašenih s tem odlokom le v sporazumu in z navodili Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine Maribor.
9. člen
Nosilci planiranja v občini, zlasti pa uporabniki prostora so dolžni pri oblikovanju in sprejemanju planskih aktov upoštevati varstvene omejitve in prepovedi za spomenike in njihovo neposredno okolico.
10. člen
Pristojni upravni organ na podlagi registra spomenikov opravi vpis razglašenih spomenikov v zemljiško knjigo. O razglasitvi spomenikov se obvesti lastnike oziroma imetnike pravice upravljanja in jih seznani z dejstvi določenimi s tem odlokom in zakonom v roku treh mesecev po izdelavi registra spomenikov in znamenitosti.
11. člen
Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine je dolžan v roku 30 dni po uveljavitvi tega odloka vpisati nepremičnine kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Lendava v register spomenikov in znamenitosti.
12. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojni inšpektorji Uprave za inšpekcije pomurskih občin.
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 616-1/91-7
Lendava, dne 29. marca 1993.
Predsednik
Skupščine občine Lendava
Štefan Cigut, inž. agr. l. r.

AAA Zlata odličnost