Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/1993 z dne 23. 4. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/1993 z dne 23. 4. 1993

Kazalo

929. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna občine Jesenice za leto 1992, stran 1006.

Na podlagi 29. člena Zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90, 34/91, 30/92 in 7/93), 118. člena Statuta občine Jesenice (Uradni vestnik Gorenjske, št. 19/82 in 1/85) in 2. člena Odloka o pristojnostih, sestavi in delu občinske skupščine (Uradni list SRS, št. 16/90, 23/90, 42/90 in 9/91) je Skupščina občine Jesenice na seji zbora združenega dela dne 5. 4. 1993 zbora krajevnih skupnosti dne 5. 4. 1993 in družbenopolitičnega zbora dne 5. 4. 1993 sprejela
ODLOK
o potrditvi zaključnega računa proračuna občine Jesenice za leto 1992
1. člen
Potrdi se zaključni račun proračuna občine Jesenice za leto 1992.
2. člen
Zaključni račun proračuna občine Jesenice za leto 1992 obsega:
1. proračun – redni del                    SIT
– prihodki                        646,445.794,25
– odhodki                         637,221.651,60
– presežek prihodkov                    9,224.142,65
2. proračun – sredstva za zdravstveno varstvo živali
– prihodki                         3,661.272,60
– odhodki                          3,095.070,30
– presežek prihodkov                     566.202,30
3. proračun – republiška sredstva za osnovno šolstvo
– prihodki                        250,306.311,70
– odhodki                         250,306.311,60
– presežek prihodkov                          0
4. proračun – rezervni sklad
– prihodki                         1,646.737,00
– odhodki                          1,302.057,00
– presežek prihodkov                     344.680,00
5. proračun – sredstva kupnin od prodanih stanovanj
– prihodki                         95,061.958,80
– odhodki                         87,555.767,30
– presežek prihodkov                    7,506.191,50
3. člen
Presežek prihodkov nad odhodki na rednem računu in posameznih podpartijah proračuna se prenese v leto 1993 in se razporedi z odlokom o proračunu za leto 1993 in programi porabe sredstev podpartij proračuna.
4. člen
Zaključni račun proračuna Občine Jesenice za leto 1992 je sestavni del tega odloka.
5. člen
Ta odlok stopi v veljavo z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-5/91
Jesenice, dne 5. aprila 1993.
Predsednik
Skupščine občine Jesenice
dr. Božidar Brudar, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost