Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/1993 z dne 23. 4. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/1993 z dne 23. 4. 1993

Kazalo

909. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o višini povračil stroškov in o načinu izplačevanja nadomestil in povračil stroškov osebam v zvezi z izvrševanjem vojaške dolžnosti in med opravljanjem drugih nalog obrambe in zaščite, stran 987.

Na podlagi prvega odstavka 37. člena in 1. točke 41. člena Zakona o obrambi in zaščiti (Uradni list RS, št. 15/91) ter prvega odstavka 65. člena Zakona o vojaški dolžnosti (Uradni list RS, št. 18/91) izdajata minister za obrambo in minister za finance
PRAVILNIK
o dopolnitvah Pravilnika o višini povračil stroškov in o načinu izplačevanja nadomestil in povračil stroškov osebam v zvezi z izvrševanjem vojaške dolžnosti in med opravljanjem drugih nalog obrambe in zaščite
1. člen
V Pravilniku o višini povračil stroškov in o načinu izplačevanja nadomestil in povračil stroškov osebam v zvezi z izvrševanjem vojaške dolžnosti in med opravljanjem drugih nalog obrambe in zaščite (Uradni list RS, št. 28/91-I) se na koncu 4. točke prvega odstavka 7. člena pika nadomesti s podpičjem in doda nova 5. točka, ki se glasi:
»5. z izvajanjem drugega dela usposabljanja v organih za notranje zadeve – po predpisih Ministrstva za notranje zadeve.«.
2. člen
V 8. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: »Vojakom, ki se usposabljajo v organih za notranje zadeve, pripada v drugem delu usposabljanja, če jim ni zagotovljena brezplačna prehrana, 10% dnevnice.«.
3. člen
V prvem odstavku 11. člena se za besedo »nastanitve« dodata besedi »ali doma«.
4. člen
V 2. točki 15. člena se za besedami »Pripadnikom rezervnega sestava organa za notranje zadeve« dodajo besede »in vojakom na usposabljanju v organih za notranje zadeve«.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 143/392
Ljubljana, dne 7. aprila 1993.
Janez Janša l. r.
Minister za obrambo
 
Mitja Gaspari l. r.
Minister za finance

AAA Zlata odličnost