Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/1993 z dne 23. 4. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/1993 z dne 23. 4. 1993

Kazalo

900. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz pogodbe o najetju kredita za obnovo verige Dravskih elektrarn, stran 985.

Na podlagi prvega odstavka 107. in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
UKAZ
o razglasitvi Zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz pogodbe o najetju kredita za obnovo verige Dravskih elektrarn
Razglašam Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz pogodbe p najetju kredita za obnovo verige Dravskih elektrarn, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 15. aprila 1993.
Št. 0100-59/93
Ljubljana, dne 23. aprila 1993.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
ZAKON
o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz pogodbe o najetju kredita za obnovo verige Dravskih elektrarn
1. člen
Republika Slovenija daje poroštvo za plačilo obveznosti iz pogodbe o najetju kredita za obnovo verige Dravskih elektrarn, sklenjene med Evropsko banko za obnovo in razvoj in Dravskimi elektrarnami pod naslednjimi pogoji:
– znesek kredita – do 73,500.000 ECU;
– obrestna mera – največ v višini 9% na leto;
– drugi stroški – največ v višini 2% vrednosti kredita na leto;
– rok odplačila – 10 let s 3-letnim moratorijem, začetek odplačevanja leta 1996.
2. člen
Pogodbo o poroštvu sklene z Evropsko banko za obnovo in razvoj minister za finance.
3. člen
Sredstva za izpolnjevanje obveznosti iz pogodbe o poroštvu se zagotovijo v proračunu Republike Slovenije.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 450-07/93-6/2
Ljubljana, dne 15. aprila 1993.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
mag. Herman Rigelnik l. r.

AAA Zlata odličnost