Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/1993 z dne 9. 4. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/1993 z dne 9. 4. 1993

Kazalo

851. Odlok o prispevku za investicijska vlaganja v oskrbo z vodo, stran 871.

Na podlagi 41. člena Zakona o komunalnih dejavnostih (Uradni list SRS, št. 8/82) 11. člena 16. točke Ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev IX do LXXXIX k Ustavi socialistične republike Slovenije (Uradni list SRS, št. 32/89 in Uradni list RS, št. 4/91) in 141. člena Statuta občine Žalec (Uradni list SRS, št. 46/86, 40/87 in Uradni list RS, 5/91-I) je Skupščina občine Žalec na skupnem zasedanju družbenopolitičnega zbora, zbora združenega dela in zbora krajevnih skupnosti dne 23. marca 1993 sprejela
ODLOK
o prispevku za investicijska vlaganja v oskrbo z vodo
1. člen
Za razvoj in zagotavljanje vodooskrbe se ob redni ceni izvede prispevek za investicijska vlaganja v oskrbo z vodo, in sicer:
   – za gospodinjstva, družbene dejavnosti   16,00 SIT/m3
  – za gospodarstvo in obrt          12,00 SIT/m3
2. člen
Sredstva so namenska in se evidentirajo in zbirajo ob ceni vode. Upravljalec vodovodnih sistemov zbrana sredstva izloča redno za vsak mesec na žiro račun proračuna občine Žalec.
Namen porabe sredstev je realizacija sanacije in razširitve vodovodov.
3. člen
Prispevek za investicijska vlaganja v oskrbo z vodo se uvede za dobo enega leta. Pričetek zbiranja sredstev je 1. 4. 1993.
4. člen
Vsa dela, ki se izvajajo iz naslova prispevka za investicijska vlaganja v oskrbo z vodo, oddaja na podlagi javnih razpisov Sekretariat za varstvo okolja in urejanje prostora občine Žalec.
5. člen
Odlok prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-001/93-04
Žalec, dne 23. marca 1993.
Predsednik
Skupščine občine Žalec
Milan Dobnik, prof. l. r.

AAA Zlata odličnost