Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/1993 z dne 9. 4. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/1993 z dne 9. 4. 1993

Kazalo

848. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v občini Šmarje pri Jelšah za leto 1993, stran 869.

Na podlagi 7. in 20. člena Pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/87) in na podlagi 240. člena statuta občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list SRS, št. 5/75, 3/78, 6/82) je Izvršni svet Skupščine občine Šmarje pri Jelšah na seji dne 26. marca 1993 sprejel
SKLEP
o poprečni gradbeni ceni in poprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v občini Šmarje pri Jelšah za leto 1993
1. člen
Poprečna gradbena cena za 1 m2 koristne stanovanjske površine III. stopnje opremljenosti, zmanjšane za poprečne stroške komunalnega urejanja in za vrednost zemljišča, je znašala na dan 31. 12. 1992 na območju občine Šmarje pri Jelšah 69.206,50 SIT/m2.
2. člen
Poprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč za III. stopnjo opremljenosti in gostoto 150-200 preb. na ha znašajo:
   – stroški za individualne komunalne naprave (15% x 0,55%) od poprečne
gradbene cene                         5.709,50 SIT/m2
  – stroški za kolektivne komunalne naprave (15% x 0,45%) od poprečne
gradbene cene                         4.671,50 SIT/m2
3. člen
Vrednost stavbnega zemljišča se določi v odstotku od poprečne gradbene cene iz 1. člena tega sklepa in znaša 0,8%.
4. člen
Cena, določena v 1. členu tega sklepa se med letom valorizira z indeksom podražitve, ki ga na koncu vsakega meseca objavlja Gospodarska zbornica Slovenije – sekcija za gradbeništvo in Industrija gradbenega materiala Republike Slovenije.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 385-9/93-2
Šmarje pri Jelšah, dne 26. marca 1993.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine
Šmarje pri Jelšah
Marjan Drofenik, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost