Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/1993 z dne 9. 4. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/1993 z dne 9. 4. 1993

Kazalo

844. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za Novo mesto (izven mestnega jedra) in submestnega središča, stran 863.

Na podlagi 358. in 262.a člena Statuta občine Novo mesto (Skupščinski Dolenjski list, št. 5/79 in 14/82) in 37. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in 26/90) je Izvršni svet Skupščine občine Novo mesto na seji dne 6. 4. 1993 sprejel
SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za Novo mesto (izven mestnega jedra) in submestna središča
1. člen
Javno se razgrne osnutek odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za Novo mesto (izven mestnega jedra) in submestna središča.
Z osnutkom tega odloka se na novo določajo posebna merila in pogoji za urejanje ureditvenih območij »V/F3« – Ljubljanska cesta in »V/N5« – Mala Bučna vas.
2. člen
Osnutek spremembe odloka iz 1. člena tega sklepa bo razgrnjen v prostorih Skupščine občine Novo mesto, Ljubljanska cesta 2, I. nadstropje, vsak delovni dan od
7. do 15. ure oziroma v ponedeljek in sredo do 17. ure ter v prostorih Krajevne skupnosti Bršljin, 30 dni ob objave sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije.
V času javne razgrnitve bo v Krajevni skupnosti Bršljin organizirana tudi javna obravnava osnutka. Obvestilo o času in kraju obravnave bo objavljeno v Dolenjskem listu.
3. člen
Podjetja in druge organizacije, organi in društva, delovni ljudje in občani lahko podajo pisne pripombe, mnenja in predloge na krajih razgrnitve ali pa jih pošljejo Sekretariatu za varstvo okolja in urejanje prostora občine Novo mesto, Zavodu za družbeno planiranje in urbanistično načrtovanje Novo mesto, Ljubljanska cesta 2.
Št. 350-022/91-93
Novo mesto, dne 6. aprila 1993.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Novo mesto
mag. Boštjan Kovačič l. r.

AAA Zlata odličnost