Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/1993 z dne 9. 4. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/1993 z dne 9. 4. 1993

Kazalo

837. Odredba o plačevanju dela stroškov veterinarsko higienske službe v občini Ljubljana Šiška, stran 857.

Na podlagi 29. člena Zakona o zdravstvenem varstvu živali (Uradni list SRS, št. 37/85) ter 108. člena Statuta občine Ljubljana Šiška (Uradni list SRS, št. 13/86) je Izvršni svet Skupščine občine Ljubljana Šiška na svoji 118. seji dne 23. 2. 1993 sprejel
ODREDBO
o plačevanju dela stroškov veterinarsko higienske službe v občini Ljubljana Šiška
1. člen
Del stroškov za neškodljivo odstranjevanje živalskih trupel in odpadkov živalskega izvora plačujejo podjetja, organizacije, skupnosti in posamezniki, ki se ukvarjajo z varstvom in gojitvijo živali, po naslednjih tarifah za vsako žival:
                                  SIT
  – za govedo in konje                     200
  – za žrebeta, teleta in drobnico               152
  – za prašiče do 50 kg teže                   42
  – za prašiče nad 50 kg teže                  100
  – za perutnino                         10
  – za odstreljeno in prodano parkljasto divjad         152
  – za pse                           350
2. člen
Zavezanci poravnavajo svoje obveznosti iz 1. člena te odredbe:
– pri izdaji zdravstvenega spričevala za živali
– pri registraciji psa in prvem vsakoletnem cepljenju psov proti steklini
– lovske družine pri prodaji divjadi.
3. člen
Tarife iz 1. člena odredbe obračunava in pobira:
1. občinski ali od njega pooblaščeni organ za izdajo zdravstvenih spričeval za živali: za govedo, konje, žrebeta, teleta, prašiče in perutnino;
2. veterinarski zavod ljubljanske regije za pse;
3. lovske družine na območju občine za uplenjeno in prodano divjad.
Obračunana sredstva se nakazujejo na žiro račun Mesta Ljubljane za zdravstveno varstvo živali 50100-630-601-0035. Nadzor nad uporabo sredstev opravlja pristojna veterinarska inšpekcija.
4. člen
Z dnem, ko prične veljati ta odredba, preneha veljati Odredba o plačevanju dela stroškov veterinarsko higienske službe v občini Ljubljana Šiška (Uradni list RS, št. 35/92).
5. člen
Ta odredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 10-792/93
Ljubljana, dne 23. februarja 1993.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine
Ljubljana Šiška
Peter Zule l. r.

AAA Zlata odličnost